Quiz | Centrum Nauczania Domowego
Czerwiec 7, 2018

Quiz

Czy rozpoczęcie edukacji domowej jest dobrym rozwiązaniem dla mojego dziecka?

Moje dziecko…

Stosunek mojego dziecka do nauki …

Czy szkoła wspiera zainteresowania dziecka?

Jaki jest stosunek Państwa dziecka do szkoły?

Jak oceniają Państwo efektywność nauki w szkole Państwa dziecka?

Relacje mojego dziecka z rówieśnikami w szkole są…

Wybierz jedną odpowiedź z listy.

Gratulacje ukończenia quizu - sprawdź swój wynik!

  • Twoje dziecko jest wyraźnie zadowolone ze szkoły, rozwija się prawidłowo i dobrze się w niej czuje. Trzeba jednak pamiętać, że dobre samopoczucie nie wyklucza podjęcia edukacji domowej. Warto rozpocząć edukację domową i przekonać się, czy taki rodzaj nauki jest odpowiedni dla dziecka. W przypadku rozpoczęcia takiej edukacji, zawsze istnieje możliwość jej przerwania i powrotu do szkoły tradycyjnej. Wbrew pozorom edukacja domowa nie wpływa negatywnie na kontakty z rówieśnikami - Twoje dziecko może uczęszczać do różnych kół naukowych, na zajęcia dodatkowe i sportowe, podczas których będzie mogło poznać wielu przyjaciół.
  • Warto porozmawiać z dzieckiem na temat jego samopoczucia w szkole i związanych z nią odczuć. Być może znacznie lepszym rozwiązaniem dla Twojego dziecka, które nie czuje się dobrze w szkole będzie edukacja domowa? Wytłumacz dziecku na czym ona polega - jest to również ciężka praca i nauka, jak w tradycyjnej szkole, ale może odbywać się w dużo bardziej przyjaznych warunkach, sprzyjających dobremu samopoczuciu i efektywnej nauce. Porozmawiajcie i przeanalizujcie wszystkie wady i zalety obu rozwiązań - pomoże to podjąć odpowiednią decyzję dotyczącą przyszłej edukacji.
  • Należy bardzo poważnie zastanowić się nad możliwością edukacji domowej. Twoje dziecko wyraźnie źle się czuje i nie odnajduje się w szkole stacjonarnej. Porozmawiaj z dzieckiem o tym jakie są zalety edukacji domowej - będzie mogło korzystać ze wsparcia nauczycieli, zdobywać wiedzę w przyjaznych warunkach, a także rozwijać swoje pasje i zainteresowania, na które będzie miało więcej czasu. Jeśli zdecydujecie się na rozpoczęcie edukacji domowej, warto rozpocząć naukę w szkole przyjaznej edukacji domowej. Jeżeli chcesz uzyskać listę przyjaznych placówek z Twojego województwa, skontaktuj się z naszym sekretariatem - sekretariat@domowi.edu.pl
?
?