Szkoły partnerskie Centrum Nauczania Domowego

Obecnie współpracujemy z 58 szkołami w 14 województwach. Każdy uczeń może wybrać dowolną placówkę w województwie, w którym obecnie zamieszkuje. Lista szkół oraz dane kontaktowe są udostępniane po kontakcie z naszym sekretariatem. Jeżeli jesteś zainteresowany edukacją domową wypełnij formularz i uzyskaj więcej informacji.
Szkoły partnerskie Centrum Nauczania Domowego posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu uczniów w nauczaniu domowym. Doskonale rozumieją specyfikę nauczania domowego, pozwalają swoim uczniom korzystać z różnych narzędzi i źródeł wiedzy. Udostępniają podręczniki szkolne, wymagania egzaminacyjne, a przede wszystkim oferują bezpłatny dostęp do Platformy Nauczania Domowego, która stanowi ogromne wsparcie dla rodziców w edukacji swoich dzieci. 

Szkoła przyjazna edukacji domowej to taka, która:

Szkoły przyjazne edukacji domowej znają aspekty prawne związane z edukacją domową, wiedzą z jakich przedmiotów przeprowadza się egzaminy klasyfikacyjne oraz udzielają merytorycznej pomocy w postaci konsultacji przed egzaminem. Systematycznie organizujemy szkolenia podnoszące kompetencje w zakresie edukacji domowej dla dyrektorów szkół, nauczycieli i pracowników placówek edukacyjnych. Na prośbę rodzica istnieje możliwość zdawania egzaminów blokowo, przy zachowaniu wymagań określonych w rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowej.