Nowatorska Szkoła Podstawowa

Zapisz się

O szkole

Nowatorska Szkoła Podstawowa swoją działalność rozpoczęła w 2015 r. Tworzymy kameralne miejsce na Warszawskim Ursynowie, w którym liczy się każde dziecko i każdy Rodzic. Posiadamy przestrzeń i odpowiednią, wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną do rozwoju Dzieci, także z trudnościami rozwojowymi. Nie skupiamy się na błędach i brakach, ale ze wszystkich sił rozwijamy zasoby i mocne strony. Nie równamy do średniej. Każdego ucznia traktujemy indywidualnie, szanujemy jego prawo do pracy we własnym indywidualnym tempie, wybieramy najlepsze dla niego metody. Samodzielne myślenie, przedstawianie swojego zdania, opinii, pobudzanie do kreatywnych działań to dla nas priorytet. Pracujemy projektowo, różne dyscypliny i przedmioty z podstawy programowej przenikają się i są okazją do codziennej nauki. To ważne, bo życie, to nie oddzielone od siebie fragmenty rzeczywistości.

Jak wspieramy swoich uczniów?

Oferujemy dostęp do platformy edukacyjnej rekomendowanej przez szkołę. Dodatkowo:
– 1 godzina konsultacji na miesiąc przed terminem egzaminu z przedmiotów wiodących;
– bieżące informacje z życia szkoły i możliwość uczestniczenia w wydarzeniach organizowanych przez szkołę;
– jednorazowa konsultacja w półroczu z psychologiem/ pedagogiem lub dydaktykiem;
– dostęp do testów i sprawdzianów pisanych przez dzieci uczące się w szkole;
– dostęp do szkolnego zestawu lektur;


W przypadku uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego dodatkowo:
– terapia realizowana na terenie szkoły uwzględniająca indywidualne potrzeby rozwojowe dzieci;
– zajęcia usprawniające i terapeutyczne w zależności od indywidualnych potrzeb dziecka wynikających z IPET;
– przygotowanie dokumentacji terapeutycznej poprzedzone spotkaniem terapeutycznym;
– ewaluacja procesu terapeutycznego;

Dlaczego właśnie my?

Jesteśmy kameralną szkołą, w której liczy się każdy uczeń i rodzic. Ludzie, przestrzeń i warunki do rozwoju wszystkich Dzieci, także z trudnościami rozwojowymi.
Nie skupiamy się na błędach i brakach, ale ze wszystkich sił rozwijamy zasoby i mocne strony. Nie zakreślamy błędów na czerwono. Zakreślamy sukcesy na zielono. Każdego ucznia traktujemy indywidualnie, szanujemy jego prawo do pracy we własnym indywidualnym tempie, wybieramy najlepsze dla niego metody. Samodzielne myślenie, przedstawianie swojego zdania, opinii, pobudzanie do kreatywnych działań to dla nas priorytet. Rozwijamy w Dzieciach poczucie odpowiedzialności za siebie, innych, za swoją przyszłość i rozwój. Sztywne przepisy i kary, zastępujemy rozmowami i wyciągamy wnioski na przyszłość. Wiedza jest dla nas tak samo ważna jak kompetencje – połączenie ich prowadzi do szczęśliwego życia. Uczymy myślenia, rozwiązywania, kreowania. Budujemy zdrowe relacje, jesteśmy miejscem do którego przychodzi się aby rozbudzić ciekawość świata, pracować w grupach, poznawać siebie nawzajem. Otwieramy umysły młodym ludziom, skupiamy się na realnych problemach i zagrożeniach współczesnego świata. Pomagamy zrozumieć siebie i innych. Uczymy, jak radzić sobie z własnymi emocjami.
Jesteśmy przeciwnikiem segregacji, etykietowania. Wszystkie Dzieci zasługują na bezwarunkową miłość i szacunek. Znamy się na edukacji Dzieci prowadząc od 2004 r. w Warszawie przedszkola Ala ma kota i House of Montessori.
I wiele, wiele innych powodów………Mimo tego nie jesteśmy Szkołą Marzeń, ani Szkołą Idealną. Jesteśmy po prostu dobrą, przyjazną szkołą dla Twojego Dziecka.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!

Koordynator Pani Sandra Błesznowska

s.blesznowska@nowatorska.pl

Dołącz do nas już dziś

Ciesz się edukcją na miarę XXI w.

Galeria

Opinie o nas: