EDUKACJA DOMOWA

Najlepsze rozwiązanie dla Twojego dziecka!

 

Edukacja domowa jest formą kształcenia, w której odpowiedzialność za proces nauczania dziecka biorą na siebie rodzice lub prawni opiekunowie. Tworząc program i wybierając metody kształcenia swoich pociech, organizują ich edukację w sposób zindywidualizowany – adekwatnie do wieku, potrzeb, predyspozycji i zainteresowań, przy zachowaniu zgodności z wymaganą podstawą programową. Takie rozwiązanie pozwala w pełni wykorzystać potencjał dziecka już od pierwszych lat jego rozwoju oraz zapewnia optymalny dobór metod pedagogicznych w jego ścieżce edukacyjnej. 

 

Kim jesteśmy?

Centrum Nauczania Domowego zapewnia kompleksowe wsparcie edukacyjne rodzinom, które podjęły decyzję o rozpoczęciu edukacji domowej ze swoimi dziećmi.

  • Udostępniamy listę szkół przyjaznych edukacji domowej,
  • Pomagamy w skompletowaniu dokumentów i złożeniu ich do szkoły,
  • Wspieramy rodziców w edukacji dzieci i przygotowaniach do egzaminów klasyfikacyjnych,
  • Udostępniamy materiały edukacyjne zgodne z podstawą programową,
  • Organizujemy zajęcia on-line z nauczycielami,
  • Umożliwiamy dzieciom kontakt z rówieśnikami z całej Polski,
  • Organizujemy konkursy i motywujemy dzieci do nauki,