Edukacja domowa –

spersonalizowana i najlepsza forma kształcenia dla twojego dziecka

Czym jest edukacja domowa?

To zindywidualizowana forma nauczania poza szkołą dopasowana do potrzeb dziecka, którą można realizować w dowolnym czasie i miejscu. Edukacja domowa uznawana jest za najstarszą i skuteczną metodę nauczania. Obecnie z takiego trybu nauki korzysta już ponad 15 tys. dzieci w całej Polsce.

Zobacz co zyskasz dzięki edukacji domowej:

 • wpływ na rozwój i kształcenie Twojego dziecka,
 • spersonalizowaną naukę dostosowaną do potrzeb dziecka,
 • asynchroniczność uczenia – w dowolnym miejscu i czasie,
 • brak ocen i sprawdzianów,
 • więcej czasu na rozwijanie pasji i zainteresowań,
 • dostęp do nowoczesnych i efektywnych metod kształcenia,
 • pogłębioną relacje z dziećmi,
 • pogodne, radosne, pełne pasji do świata i nauki dziecko!

Centrum Nauczania Domowego

Centrum Nauczania Domowego jest liderem edukacji domowej w Polsce. Jesteśmy placówką oświatowo-wychowawczą zarejestrowaną w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych. W obszarze edukacji domowej działamy od ponad 11 lat, pomagając  rodzicom i dzieciom we wdrożeniu i wspierając w realizacji edukacji domowej. Wyedukowaliśmy już ponad 16 000 uczniów w 50 krajach.  Wierzymy, że nasze podejście do edukacji domowej wypełnia założenia edukacji 4.0 poprzez naukę spersonalizowaną i asynchroniczną, dając najlepsze efekty. 

Oferujemy:

 • wsparcie merytoryczne, edukacyjne i administracyjne na każdym etapie nauki dla dzieci i rodziców,
 • własną platformę edukacyjną, lekcje on-line, webinaria, skrypty i pomoce dydaktyczne najwyższej jakości,
 • szkoły przyjazne edukacji domowej,
 • wykwalifikowaną i pełną pasji kadrę nauczycieli, pedagogów i tutorów jak również specjalistów z zakresu psychologii i mentoringu i metodyki nauczania,
 • społeczność edukatorów domowych, umożliwiając wymianę doświadczeń i dbając o integrację dzieci,
 • twórcze zajęcia z różnych dziedzin rozwijające zainteresowania i pasje dzieci – programowanie, zajęcia artystyczne itd.,
 • konkursy z nagrodami i system motywacyjny,
 • Spotkania integracyjne, warsztaty i zajęcia na żywo w gronie edukatorów domowych,

Szkoły przyjazne edukacji domowej

Szkoły partnerskie Centrum Nauczania Domowego posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu uczniów w nauczaniu domowym. Doskonale rozumieją specyfikę tej formy kształcenia, pozwalają swoim uczniom korzystać z różnych narzędzi i źródeł wiedzy. Egzaminy klasyfikacyjne są przeprowadzane w formie wspierającej rozwój ucznia. Obecnie współpracujemy z 58 szkołami w 14 województwach.