Dobra jakość edukacji – jak ją zapewnić swojemu dziecku?

Wielu rodzicom zależy na tym, by ich dziecko miało jak najlepsze warunki do rozwoju swoich kompetencji i realizowania pasji. Wyjaśniamy, na czym polega dobra jakość edukacji i jak ją zapewnić swojemu dziecku.

Czym jest dobra jakość edukacji?

Dobra jakość edukacji to jeden z Celów Zrównoważonego Rozwoju opracowanych podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zrównoważonego Rozwoju, która odbyła się w czerwcu 2012 r. w Rio de Janeiro.

Edukacja na wysokim poziomie realnie wpływa na poprawienie jakości życia ludzi, a – jak podaje Unesco – aż 244 mln dzieci i młodzieży nie chodzi do żadnej szkoły. W związku z tym cel, jakim jest dobra jakość edukacji, ma ogromne znaczenie. Wspiera on ukończenie szkoły podstawowej i średniej przez wszystkie dzieci bez względu na ich płeć czy sytuację ekonomiczną oraz zapewnienie powszechnego dostępu do szkolnictwa wyższego.

Wśród zadań, jakie mają przybliżyć do realizacji celu, znajdują się m.in. zapewnienie wszystkim dziewczętom i chłopcom do 2030 uzyskanie nieodpłatnej i dobrej jakości edukacji na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym, zapewnienie nabycia umiejętności czytania, pisania oraz liczenia przez młodzież i znaczny odsetek osób dorosłych czy też tworzenie nowych placówek edukacyjnych i ulepszenie stanu już istniejących.

Czy polski system edukacji jest dobry?

Według badania PISA, koordynowanego przez OECD, poziom nauczania w Polsce jest stosunkowo wysoki. W badaniu polegającym na wypełnianiu testów z trzech dziedzin – czytania i interpretacji, matematyki i nauk przyrodniczych – wyniki polskich uczniów plasują się średnio w pierwszej dziesiątce badanych krajów. 

Chociaż wyniki Polski na tle innych krajów wypadają stosunkowo dobrze, sami Polacy poziom edukacji w naszym kraju oceniają średnio. Według sondaży najwięcej respondentów (29%) oceniło polską szkołę na „3” (w skali pięciostopniowej). Rodzice krytycznie podchodzą do takich kwestii jak przeładowana informacjami podstawa programowa, duża liczba prac domowych, chroniczny stres czy częsta przemoc występująca w szkołach.

Edukacja dobrej jakości – jak ją zapewnić dziecku?

Jak widać, poziom edukacji w Polsce dla wielu rodziców nie jest wystarczająco wysoki. Z tego powodu szukają oni sposobów na to, by zapewnić swojemu dziecku jak najlepsze możliwości rozwoju. Niektórzy decydują się na posłanie dziecka do szkoły prywatnej, gdzie zazwyczaj mogą liczyć na dobre warunki do zdobywania wiedzy oraz indywidualne podejście do ucznia.

Wielu rodziców decyduje się też na zapisanie swoich dzieci na korepetycje z doświadczonymi nauczycielami. Korepetytor jest w stanie poświęcić uczniowi tyle czasu, ile potrzebuje – może dłużej zatrzymać się przy trudniejszym temacie lub zgłębić zagadnienia, które najbardziej interesują dziecko.

Niektórzy rodzice, dla których ważna jest dobra jakość edukacji na poziomie podstawowym, decydują się przejąć odpowiedzialność za proces nauczania dziecka już od pierwszych lat szkolnych. Z tego powodu wybierają nauczanie domowe zamiast chodzenia do szkoły.

Baner Szkoła Podstawowa

Dobra jakość edukacji w nauczaniu domowym

Edukacja domowa to legalna forma spełniania obowiązku szkolnego poza murami szkoły. Dziecko formalnie zapisane jest do wybranej placówki przyjaznej nauczaniu domowemu, ale uczy się w domu. Rolę nauczyciela przejmuje rodzic, który ma pełną dowolność w wyborze narzędzi i materiałów edukacyjnych, a także czasu oraz miejsca nauki.

Dużym wsparciem dla rodziców decydujących się na edukację domową dla swojego dziecka jest Centrum Nauczania Domowego. Nasi uczniowie otrzymują dostęp do Internetowej Platformy Edukacyjnej, na której znajdują się interaktywne lekcje, testy czy spotkania online z nauczycielami. Materiał jest oparty o polską podstawę programową i podzielony jest na 36 tygodni nauki. Dziecko może uczyć się w swoim tempie, bez stresu, ocen i sprawdzianów.

Jeśli chcesz zapisać swoje dziecko do Centrum Nauczania Domowego, uzupełnij formularz rekrutacyjny na naszej stronie – skontaktujemy się z Tobą i opowiemy, jak wygląda u nas nauka!

 

Bibliografia: