Dzieci bawiące się

Edukacja przyszłości? Tak, ona już tu jest!

Szkoła jaką znamy – stacjonarny budynek podzielony na klasy z nauczycielami i nauką w 45-minutowych blokach to już przeszłość. Na zachodzie od lat sukcesywnie wdrażane są zmiany w zakresie szkolnictwa, które musi zmierzyć się z Czwartą Rewolucją Przemysłową. Tym razem zmiana dotyczy już nie tylko przemysłu, ale dzięki rozwojowi technologii, nas wszystkich. Wnika w codzienne życie i determinuje wszystkie jego aspekty z nauką na czele. Idą za tym ogromne nakłady finansowe ze strony zarówno rządów, przedsiębiorstw, instytucji jak i samych rodziców.

Edukacja w Czwartej Rewolucji Przemysłowej

Edukacja 4.0, czy inaczej mówiąc Edukacja 2030, kładzie nacisk na naukę spersonalizowaną i asynchroniczną. Zakłada, że człowiek będzie uczył się przez całe życie, wciąż zdobywając nowe umiejętności i podnosząc swoje kwalifikacje. Szkoła w obecnym kształcie nie sprosta edukacji pokolenia, które będzie musiało, jak żadne przed nimi, nabyć umiejętności do dostosowywania się do wciąż nowych sytuacji. Już teraz mamy do czynienia z coraz większym rozdźwiękiem między systemami edukacji a wymogami rynków pracy. Wielu uczniów zaczynających obecnie edukację jako 6-7 latkowie będzie pracowało w nowych zawodach, które jeszcze nie istnieją.

W najbliższych latach od naszych dzieci będą wymagane umiejętności przede wszystkim: cyfrowe, technologiczne, innowacyjne i kreatywne, a z drugiej strony będzie mocno położony nacisk na interpersonalną inteligencję emocjonalną, na empatię, współpracę i świadomość społeczną. Jak to osiągniemy? Nauka będzie musiała być spersonalizowana, różnorodna, prowadzona we własnym tempie, oparta na doświadczeniu, projektach i indywidualnych potrzebach dziecka.

Co, jeśli nie tradycyjne szkolnictwo? 

Czy mamy alternatywę? Czy istnieje forma kształcenia, która stawia na indywidualny rozwój dziecka, uczy go myślenia i poszukiwania odpowiedzi, a nie sztuki zapamiętywania? Wykorzystuje jego talenty i predyspozycje? Odpowiedzią jest edukacja domowa, która w naturalny sposób wpisuje się w najnowsze trendy nauczania, stając się tym samym najlepszą formą nauki. Rodzic, prowadząc dziecko w edukacji domowej, ma realny wpływ na to, czego i jak będzie się uczyło. Może zapewnić mu dobry start i zadbać o to, by świetnie poradziło sobie w dorosłym życiu. Warto podkreślić, że rodzic w kształtowaniu edukacji swojego dziecka nie jest sam. Ma możliwość korzystania z bogactwa dostępnych materiałów, nowoczesnych platform edukacyjnych oraz doświadczenia tutorów czy mentorów. Może liczyć na wsparcie społeczności edukatorów, pomoc korepetytorów czy nauczycieli przedmiotowych. Chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego trybu nauki? Poznaj ofertę Centrum Nauczania Domowego

9 kompetencji edukacji przyszłości 

Jakie są kompetencje przyszłości?

 • Nauka spersonalizowana.
 • Możliwość uczenia się w różnym czasie i miejscu.
 • Wolny wybór.
 • Nauczanie projektowe.
 • Nauka przez doświadczenie.
 • Interpretacja danych.
 • Zmiany w egzaminach.
 • Kreowanie nauki przez ucznia.
 • Mentoring.

Nauka nie będzie ograniczała się już do szkolnego budynku i klasy. Uczniowie będą mogli zdobywać wiedzę w różnym czasie i miejscu, korzystając z edukacyjnych platform e-learnigowych, na własnych warunkach i we własnym tempie. Dzięki spersonalizowanej nauce każde dziecko będzie mogło cieszyć się indywidualnym podejściem edukacyjnym, dostosowanym do jego potrzeb i predyspozycji.

Nowoczesna nauka zakłada także wolny wybór materiałów, programów, narzędzi i technik. Nie ważne jakim sposobem, ważne by osiągnąć cel. Dostosowując się do tego, czego będzie oczekiwał od młodego człowieka rynek pracy, uczniowie będą pracować projektowo, w grupach poznając techniki organizacyjne i umiejętności zarządzania czasem.

Nauka będzie oparta o doświadczenia praktyczne, a przedmioty ścisłe, przyrodnicze i informatyczne będą stanowiły trzon całej edukacji. Ważną częścią przyszłych programów nauczania stanie się ludzka umiejętność interpretacji danych z analiz komputerowych. Dzisiejsze egzaminy i sprawdziany nie weryfikują wiedzy ucznia. Pamięciowe przyswajanie prowadzi do ulotności nabytych umiejętności.

edukacji 4.0 faktyczną wiedzę ucznia będzie się mierzyć w trakcie procesu nauczania, a jej zastosowanie najlepiej sprawdzi się w pracy nad projektem. Sukces dziecka będzie możliwy w pełni, jeśli weźmie ono realny udział w procesie uczenia się, poprzez zaangażowanie i wdrażanie własnych pomysłów. Za 20 lat uczniowie będą posiadali ogromną autonomię w tym, jak i czego będą się uczyć. Ważną rolę odegrają mentorzy, którzy jako przewodnicy będą wskazywać swoim wychowankom właściwy kierunek w gąszczu informacji.

Każda zmiana niesie obawę przed nieznanym, ale jeśli chodzi o zmiany w edukacji, tu nie ma już odwrotu. Edukacja 4.0 stała się faktem, ona już tu jest. Wiele polskich szkół stara się iść w tym kierunku,  niestety zmiany te zachodzą bardzo wolno. Nie musimy biernie czekać, możemy sami się uczyć, zdobywać wiedzę na temat edukacji przyszłości. Każdy rodzic ma możliwość wyboru – sam może pokierować edukacyjną ścieżką swojego dziecka.

Parafrazując Marka Twaina można powiedzieć: Drogi rodzicu, odwiąż liny, opuść bezpieczną przystań. Złap w żagle pomyślne wiatry i wraz ze swoim dzieckiem podróżuj, śnij odkrywaj…

Bibliografia:

 • Farnam Jahanian, World Economic Forum, 2020
 • Schools of the Future, World Economic Forum, 2019
 • Christiaan Henny, 9 Things That Will Shape The Future Of Education: What Learning Will Look Like In 20 Years? https://elearningindustry.com/, dostęp: 31.03.2021