Nauczanie hybrydowe

Nauczanie hybrydowe – co to znaczy i na czym polega?

Nauczanie hybrydowe w szkołach stało się popularne podczas wybuchu pandemii. Placówki oświatowe musiały zmienić sposób funkcjonowania, żeby zapewnić uczniom bezpieczeństwo i zminimalizować ryzyko zakażenia. Na czym polega nauka hybrydowa? I w jakich okolicznościach jest możliwy mieszany tryb nauczania? Wyjaśniamy!

Jakie są tryby nauczania? 

W ostatnich latach temat różnych trybów nauczania zyskał na popularności. Sytuacja na świecie zmusiła na jakiś czas szkoły do przeorganizowania zajęć w taki sposób, by nauka mogła odbywać się w bezpiecznych warunkach. Możemy wyróżnić 3 główne tryby nauczania: stacjonarny, zdalny i hybrydowy. Czym różni się każdy z nich?

 • Nauka stacjonarna – polega na tym, że zajęcia odbywają się w szkole i są prowadzone przez nauczyciela w obecności innych uczniów.
 • Nauka zdalna – odbywa się z domu, a lekcje prowadzone są przez nauczyciela online za pomocą wybranej platformy.
 • Nauka hybrydowa – nauka przeprowadzana jest częściowo zdalnie, a częściowo stacjonarnie.

Czym jest nauczanie hybrydowe?

Nauczanie hybrydowe łączy w sobie tradycyjne metody nauczania z metodami cyfrowymi.

Polega na tym, że uczniowie częściowo mają zajęcia prowadzone stacjonarnie w budynku szkolnym, a częściowo uczą się samodzielnie w domu na bazie materiałów elektronicznych zapewnionych przez nauczycieli. 

Nauczanie hybrydowe w szkołach polega na tym, że w budynku na lekcjach stacjonarnych nie przebywa więcej niż 50% uczniów. Pozostałe 50% ma w tym samym czasie zajęcia w domu. Po tygodniu uczniowie, którzy uczyli się zdalnie wracają na zajęcia do szkoły – i odwrotnie.

Nauka hybrydowa wymaga ustalenia harmonogramu prowadzonych zajęć. Wszyscy uczniowie muszą mieć zapewnioną możliwość równomiernego i naprzemiennego realizowania zajęć. 

Jak powinny wyglądać zajęcia hybrydowe?

W 2020 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało dobre praktyki w zakresie kształcenia na odległość dla wychowawców i nauczycieli. Wśród nich można znaleźć między innymi następujące wskazówki:

 • wychowawca pozostaje w kontakcie z uczniami i ich rodzicami oraz na bieżąco monitorować, czy realizują obowiązek szkolny,
 • wychowawca wraz z innymi nauczycielami ustala poziom zaangażowania uczniów i aktywność podczas zajęć,
 • rodzice mają możliwość konsultacji online,
 • nauczyciele w zespołach projektowych określają treści kształcenia, jakie będą realizować w poszczególnych klasach, 
 • nauczyciele współpracują w zespołach przedmiotowych: ustalają treści kształcenia, które będą realizowane w poszczególnych klasach, i rekomendowany sposób ich realizacji,
 • nauczyciel dostosowuje metody, narzędzia i formy pracy w nauczaniu zdalnym do możliwości psychofizycznych uczniów.

Czy nauka hybrydowa jest teraz możliwa?

Tryb mieszany nauczania był wprowadzony w Polsce na czas pandemii. Aktualnie (październik 2023) taki tryb nauki nie jest stosowany i póki nie będzie ku temu przesłanek, najprawdopodobniej nauka hybrydowa i zdalna nie będą wprowadzone.

Obecnie, zgodnie z ustawą o prawie oświatowym i rozporządzeniu ministra edukacji i nauki z dnia 2 września 2022 roku, nauka zdalna może zostać przywrócona w sytuacjach gdy:

 • zagrożone jest bezpieczeństwo uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych, 
 • temperatura zewnętrzna lub w pomieszczeniach, gdzie są prowadzone zajęcia, zagraża zdrowiu uczniów,
 • występuje zagrożenie epidemiologiczne,
 • występuje nadzwyczajne zdarzenie zagrażające bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów.

W tych sytuacjach dyrektor szkoły musi zorganizować dla uczniów zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.


Baner Szkoła Podstawowa

Nauczanie hybrydowe a edukacja domowa

Wiele osób zastanawia się, czy nauka hybrydowa ma coś wspólnego z edukacją domową. Warto jednak wiedzieć, że są to zupełnie inne tryby edukacji. W nauczaniu hybrydowym dziecko na przemian uczy się w domu i chodzi na lekcje stacjonarne. Natomiast w przypadku edukacji domowej uczeń jest formalnie zapisane do wybranej placówki, jednak obowiązek szkolny spełnia całkowicie poza budynkiem szkoły.

W edukacji domowej dziecko może uczyć się w dowolnym miejscu i o dowolnej porze. To rodzic przejmuje rolę nauczyciela, dlatego może on decydować o sposobie nauki, a także narzędziach i materiałach edukacyjnych, z jakich będzie korzystać dziecko. Dużym ułatwieniem w edukacji domowej jest Internetowa Platforma Edukacyjna, którą otrzymują bezpłatnie uczniowie zapisani do Centrum Nauczania Domowego. Na platformie znajdują się interaktywne ćwiczenia i testy sprawdzające wiedzę. Ponadto uczeń może uczestniczyć w spotkaniach online czy webinariach – zarówno przedmiotowych, jak i rozwijających zainteresowania.

Zastanawiasz się, czy edukacja domowa będzie dobrym rozwiązaniem dla Twojego dziecka? Zobacz, jak wygląda nauka w Centrum Nauczania Domowego!

Bibliografia:

Dobre praktyki w zakresie zdalnej edukacji – poradnik MEN, https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/dobre-praktyki-w-zakresie-zdalnej-edukacji–poradnik-men, dostęp: 20.10.2023

Podstawy prawne:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 września 2022 r., https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001903/O/D20221903.pdf

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000059/U/D20170059Lj.pdf

 

 

Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Odrzuć wszystkie Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek
Dostosuj zgody na pliki cookie
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane dla działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Używamy plików cookie Google Analytics. Te pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za państwa uprzednią zgodą.
Reklamowe pliki cookies służą m.in. do analizowania efektywności działań reklamowych i śledzenia konwersji.
Zapisz ustawienia Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek