Nowoczesna edukacja domowa ze wsparciem Centrum Nauczania Domowego

W ostatnim czasie coraz częściej mówi się o zmianach, jakie powinny się wydarzyć w obszarze edukacji. Centrum Nauczania Domowego stawia na nowoczesne nauczanie domowe, rozwój kompetencji przyszłości, na co dzień pracując w duchu koncepcji Active Blended Learning. Wspiera rodziców w nauczaniu swoich dzieci, dopasowanym do potrzeb i możliwości każdego ucznia. 
Nowoczesna edukacja domowa 

Nowoczesną edukację najlepiej obrazuje pojęcie edukacji 4.0, inaczej mówiąc edukacji 2030, która wywodzi się z czwartej rewolucji przemysłowej. Nurt ten zakłada, że zmieni się podejście do samej edukacji. Będzie ona asynchroniczna i spersonalizowana, czyli skupiona na potrzebach konkretne jednostki. 

Model ten zakłada również, że będziemy się uczyć ciągle, przez całe życie. Nie tak, jak do tej pory: wychodzimy ze szkoły, kończymy studia i odkładamy książki w kąt, tylko cały czas się doskonalimy. Poszukujemy nowych ścieżek do rozwoju do poszerzenia swojej wiedzy i kompetencji. 

Edukacja 4.0 główny nacisk kładzie na dobór narzędzi i wsparcie nowoczesnych technologii, ale nie po to, tylko żeby były, ale żeby przenieść ten ciężar z procesu nauczania na uczenie się. Zmienia nam się także rola samego nauczyciela. Od teraz nauczyciel powinien być raczej mentorem, drogowskazem prowadzącym przez proces kształcenia, a nie tylko osobą,  która podaje nam gotową wiedzę na tacy. 

Warto podkreślić, że w nowoczesnej edukacji ważna jest nie tylko sama wiedza, ale także rozwój kompetencji miękkich.
Narzędzia, które wspierają edukację przyszłości w Centrum Nauczania Domowego 

Kluczowe jest, by z jednej strony uczeń miał możliwość pracy we własnym tempie, pracy z narzędziami, które są dla niego przydatne, ale też, by miał możliwość socjalizacji, spotkania z innymi dziećmi. 

Zgodnie z koncepcją Active Blended Learning w naszych codziennych działaniach łączymy ustrukturyzowane materiały edukacyjne ze wsparciem nauczycieli podczas webinariów przedmiotowych, spotkań w małych grupach, czy korepetycji. Zapewniamy wydarzenia na żywo, integracyjne spotkania on-line, opiekę Telefonicznej Pomocy Dydaktycznej, rozwijamy kompetencje przyszłości w postaci kursów dla naszych uczniów. 

Centrum Nauczania Domowego łączy siły we współpracy ze szkołami, by naszym uczniom zapewnić edukację na najwyższym poziomie. Po stronie szkół partnerskich jest wsparcie rodziców i uczniów, konsultacje przed egzaminami, przeprowadzenie egzaminów klasyfikujących w przyjaznej atmosferze. Placówki zapewniają dostęp do podręczników, wydają legitymacje szkolne i świadectwa. Uczeń może także aktywnie uczestniczyć w życiu społeczności szkolnej.

Czy edukacja domowa jest dobra dla każdego? 

Warto dla sceptyków urealnić obraz nauczania domowego. Edukacja domowa jest dobra i ma sens, tylko wtedy, kiedy widoczne będzie zaangażowanie. Mówimy tutaj zarówno o zaangażowaniu rodzica w przypadku młodszych dzieci, jak i młodzieży na poziomie liceum.

Przejście na edukację domową wiąże się z odpowiedzialnością. Teraz to my będziemy odpowiadali za to, co robimy, czego się uczymy, jak ten proces nauki będzie wyglądał, a w konsekwencji, jakie efekty osiągniemy. 

Co ważne, rodzice czy młodzież, która przechodzi w tryb edukacji domowej,  nie zostaje z tym sama. Edukacja domowa nie jest edukacją poza systemową. W naszym kraju oznacza to, że uczniowie są przypisani do konkretnej placówki i są to szkoły, które wspierają podjętą przez rodziców decyzję, oferując dodatkowe rozwiązania. No i jesteśmy my z pełnym wachlarzem wsparcia, jaki oferujemy. Co wyróżnia Centrum Nauczania Domowego? 


W sektorze edukacji działamy od 14 lat, dlatego na pewno tym, co nas wyróżnia, jest bogate doświadczenie, jakie posiadamy. Przez te lata zbudowaliśmy największą sieć szkół przyjaznych edukacji domowej w Polsce. Oferujemy nowoczesne narzędzia w postaci Internetowej Platformy Edukacyjnej, gdzie nasi uczniowie mają zebrane informacje z całej podstawy programowej w jednym miejscu.

Unikalna jest także kompleksowość działań, jakie oferujemy. Niewątpliwie naszą wartością jest także stabilność i możliwość zaopiekowania każdego ucznia oraz utrzymanie wysokiej jakości nauczania, przy wzroście zainteresowania, jaki odnotowuje każdego roku edukacja domowa.

Skutecznie obalamy mit, mówiący o aspołeczności uczniów w edukacji domowej. Dbamy o rozwijanie relacji wśród dzieci, budujemy społeczność Domowych, organizując spotkania integracyjne online i na żywo w postaci cyklicznych wydarzeń – EduTripów. W tym roku szkolnym będzie uczyć się z nami 1750 uczniów. To duży wzrost w stosunku do poprzedniego roku, zarówno w szkole podstawowej, jak i w nowo otwartym projekcie liceum. 

Rodzice współpracujący z nami mogą liczyć na dydaktyczną pomoc naszych pedagogów, a także na dedykowane spotkania i warsztaty ze specjalistami z dziedziny edukacji, psychologii i wychowania dziecka.

Misja, jaka nam przyświeca, to wspieranie rodziców w nauczaniu swoich dzieci, dopasowanym do potrzeb i możliwości każdego ucznia. Wierzymy, że nauka spersonalizowana i asynchroniczna, zgodna z kompetencjami edukacji 4.0 jest spójna z edukacją domową i może być najlepszą metodą kształcenia.

Autor:  Natalia Nowacka – dyrektorka Centrum Nauczania Domowego

Natalia Nowacka od 10 lat zawodowo związana jest z edukacją domową. Z wykształcenia i zamiłowania jest biologiem. Zafascynowana nowoczesnymi formami nauczania, opartymi o założenia edukacji 4.0. Współtworzyła i wciąż udoskonala, pierwszą w Polsce, platformę edukacyjną dla uczniów w edukacji domowej, opartą o najnowsze rozwiązania technologiczne. Na co dzień współpracuje ze szkołami przyjaznymi edukacji domowej w całym kraju, szkoląc je w obszarze nowoczesnej edukacji.