uśmiechnięte dziecko

Wielki dzień dla Edukacji Domowej, Prezydent zawetował ustawę Lex Czarnek 2.0!

Na taką decyzję czekało całe środowisko związane z edukacją domową, ale także z edukacją w Polsce w ogóle. W napięciu trwali rodzice, uczniowie, dyrektorzy i nauczyciele. Mamy weto! Prezydent 15 grudnia poinformował, że nie podpisze nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, która miała wprowadzić szereg niekorzystnych zmian dla edukacji domowej, a także regulować zasady działalności organizacji i stowarzyszeń pozarządowych w szkołach i przedszkolach oraz  zwiększyć nadzór kuratorów.
Bez konsultacji społecznych i dialogu

Prezydent Andrzej Duda zaapelował o spokój, który w tym trudnym czasie kryzysu gospodarczego i wojny za wschodnią granicą jest tak bardzo potrzebny. Stwierdził, że w sprawie tej ustawy nie udało wypracować kompromisu społecznego. Dodatkowo podkreślił, że ustawa nie była konsultowana społecznie, nie było wysłuchań publicznych, oraz że otrzymał wiele listów protestacyjnych.

Proces legislacyjny ustawy o Prawie oświatowym toczył się od października. Od samego początku ustawa budziła emocje środowiska edukatorów domowych, które z niepokojem śledziło kolejne etapy wprowadzanych zmian. Do końca wierzyliśmy, że Prezydent zawetuje ustawę. Dziś dziękujemy za weto i radosny prezent na Święta! 
Zagrożenie dla wolności rodzicielskiej 

Odrzucona ustawa, bardzo mocno ograniczała wolność rodzicielską i prawo w decydowaniu o edukacji własnego dziecka. Projekt od początku budził opór i sprzeciw środowiska edukatorów domowych, które zostało całkowicie wykluczone z rozmów o zmianach, które miały dotknąć je najboleśniej. Proces legislacyjny prowadzony był w przyspieszonym tempie,  bez konsultacji społecznych i zrozumienia istoty edukacji domowej. Proponowane zmiany były krzywdzące i dyskryminujące dla rodzin edukujących swoje dzieci w domu.
Jakie zmiany miały wejść w życie


Rejonizacja


Zmiany zakładały zapis dziecka tylko do szkoły znajdującej się w jego województwie lub do placówki w sąsiednim województwie. Teraz rodzic może wybrać dowolną szkołę w Polsce i tam zapisać swoje dziecko. 


“Wąskie okienko” przejścia na edukację domową


W odrzuconych zmianach uczeń na edukację domową mógł przejść tylko w wyznaczonym terminie tj. pomiędzy 1 lipca a 21 września. Po tym okresie zmiana trybu nauczane nie była możliwa. Wedle obowiązującego prawa dziecko może  przejść na nauczanie domowe w każdym momencie roku szkolnego. 


Egzaminy stacjonarne 


Jedyną formą przeprowadzenia egzaminów końcoworocznych miały być egzamin stacjonarny w budynku placówki, do której dziecko jest zapisane. Obecnie każdorazowo formę egzaminów ustala rodzic z dyrekcją szkoły. Egzaminy klasyfikacyjne prowadzone są zarówno w trybie stacjonarnym, jak i online.


Zwiększona kontrola kuratora


Dodatkowo dyrektor szkoły miałby obowiązek poinformować kuratora o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminów co najmniej 14 dni przed ich przeprowadzeniem.
Cieszmy się, że dzięki zawetowanej ustawie, przejście na edukację domową odbywa się na starych zasadach opartych o wolność rodzicielską i autonomię, jaką daje ta forma nauki. Każde dziecko może przejść na nauczanie domowe w dowolnym momencie roku szkolnego i zapisać się do dowolnej, wybranej przez siebie placówki na terenie całej Polski! 
Dziękujemy całemu środowisku edukatorów domowych za wsparcie i zaangażowanie. To weto – to nasz wspólny sukces! Razem możemy wszystko!