Dziecko na tle zachodzącego słońca

Proponowane zmiany w Edukacji Domowej
Edukacja Domowa umożliwia realizację obowiązku szkolnego poza murami placówki oświatowej. Ta forma nauczania jest coraz częściej wybierana przez uczniów. W  ostatnich latach ilość osób, uczących się w domu, ciągle się zwiększa. Wcale nas to nie dziwi, ponieważ ta forma edukacji daje wiele możliwości zarówno dzieciom, jak i rodzicom. Wybór tej spersonalizowanej formy nauczania pozwala na całkowicie zindywidualizowane kształcenie kształcenia i spełnienie potrzeb ucznia na każdym poziomie.
W ostatnim czasie rodzice, których dzieci uczą się w domu martwią się zmiany w ustawie o Prawie oświatowym, która ma zmienić zasady, obecnie obowiązujące w środowisku edukatorów domowych. Co może zmienić ustawa?
Skrócenie terminu zapisu

Do tej pory zmiana formy kształcenia na Edukację Domową była możliwa przez cały rok szkolny. Jeśli ustawa wejdzie w życie, zapisy będą odbywać się jedynie w terminie od 1 lipca do 21 września. Później wybór innego systemu edukacji będzie niemożliwy. Jest to bardzo krzywdząca reforma dla osób, których nagłe sytuacje zmusiły do przejścia na Nauczanie Domowe.  Chęć ta może być spowodowana nękaniem w szkole, chorobą, utrudniającą codzienne przebywanie w placówce, ale też i nagle pojawiającymi się możliwościami rozwoju na polach innych niż edukacja.
Stacjonarna forma egzaminów

Kolejną zmianą jest konieczność zdawania egzaminów na terenie placówki, do której zapisany jest uczeń. Zaproponowana reforma jest dużym utrudnieniem dla dzieci, które z różnych względów nie mogą uczestniczyć w egzaminie na miejscu. Obecnie w Centrum Nauczania Domowego placówki dopasowują się do uczniów, którzy mogą zaliczać egzaminy klasyfikacyjne w formie online lub offline. Zapis ten będzie krzywdzący dla uczniów, którzy z różnorakich względów potrzebują dostosowania formy sprawdzenia wiedzy.
Konieczność wyboru placówki w miejscu zamieszkania

Inną zaproponowaną zmianą jest wprowadzenie rejonizacji. Aktualnie uczniowie, znajdujący się w Edukacji Domowej, mogą wybrać dowolną szkołę na terenie kraju. Jeśli proponowana ustawa wejdzie w życie, osoby uczące się w domu, będą zmuszone zapisać się do szkoły na terenie województwa, które zamieszkują lub województw z nim sąsiadujących. Warto zaznaczyć, że każda z placówek specjalizuje się w innym obszarze i będzie odpowiadać dzieciom o różnych zainteresowaniach i potrzebach, dlatego zapis ten jest krzywdzący dla uczniów w Edukacji Domowej. Bardzo ważny jest wybór szkoły przyjaznej, która jest doskonale zaznajomiona z tą formą kształcenia. W Centrum Nauczania Domowego współpracujemy z wieloma placówkami i zawsze doradzamy Wam, która z nich będzie najodpowiedniejsza dla Waszych dzieci.

Jeśli chcecie na bieżąco śledzić wszelkie zmiany, pojawiające się w środowisku Edukacji Domowej, zapraszamy Was do dołączenia do grupy “Bronimy Edukacji Domowej” na Facebooku, na której pojawia się wiele przydatnych informacji!