Mały chłopiec trzyma skarbonkę

Świadczenia 500+ i 300+ a przejście na edukację domową

 

Wiele rodzin decyduje się na zmianę trybu nauczania swojego dziecka. Przyczyny przejścia na edukację domową mogą być różne: zbyt duży stres, brak indywidualnego podejścia, czy presja rówieśnicza. W związku z tak poważną decyzją pojawia się wiele wątpliwości. W tym artykule odpowiemy na następujące pytania:

  • Czy rodzic dziecka w edukacji domowej może otrzymywać 500+?
  • Czy uczeń w edukacji domowej otrzyma 300+?500+ na dziecko – komu przysługuje?

Program Rodzina 500 plus powstał z myślą o regularnym wsparciu finansowym rodzin: zgodnie z ustawą, każde dziecko otrzyma 500 złotych miesięcznie do uzyskania pełnoletności bez względu na wysokość zarobków jego rodziców. Świadczenie mogą otrzymać:

  • rodzice,
  • opiekunowie prawni,
  • rodziny zastępcze,
  • rodzinne domy dziecka,
  • dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
  • interwencyjne ośrodki preadopcyjne.Program „Dobry start” – dla kogo?

Rodzice uczniów w roku szkolnym 2023/2024 podobnie jak w poprzednich latach, mogą liczyć na finansowe wsparcie w ramach programu „Dobry start”, czyli tzw. 300 plus. Pieniądze te mają wspomóc rodziców w zakupie wyprawki szkolnej. W przypadku rodzin wielodzietnych wrześniowe zakupy mogą stanowić duży wydatek: trzeba kupić plecak, piórnik, przybory szkolne i wiele więcej. Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku dla:

  • dzieci, uczących się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia,
  • dzieci niepełnosprawnych, uczących się w szkole, do ukończenia przez nie 24. roku życia
Świadczenia dla dzieci w edukacji domowej

Dzieci uczące się w edukacji domowej w Polsce, mimo że nie uczęszczają do tradycyjnych placówek szkolnych, mają takie same prawa i przywileje, które przysługują uczniom uczącym się w tradycyjnym systemie. Z tego powodu, dzieci uczące się w domu otrzymują świadczenie 500+.

Sprawa wygląda podobnie w przypadku drugiego programu. Mimo że dzieci formalnie nie uczęszczają do tradycyjnej szkoły, są zapisane do stacjonarnej placówki. Dzięki temu zapisowi, uczniom edukacji domowej przysługuje świadczenie 300+ w ramach programu “Dobry Start”. Choć uczniowie Centrum Nauczania Domowego nie potrzebują podręczników, które często stanowią największy wydatek, ponieważ wszystkie materiały są dostępne na Internetowej Platformie Edukacyjnej, świadczenie znacznie ułatwia rodzicom spełnienie innych potrzeb dziecka, takich jak zapisanie go na zajęcia dodatkowe.

Prawo w Polsce często bywa skomplikowane, jednak zapewnia wszystkie świadczenia dzieciom uczącym się w domu. To ważne, aby rodziny miały możliwość podejmowania decyzji dotyczących edukacji swoich dzieci z pewnością, że będą miały dostęp do niezbędnego wsparcia finansowego!

Bibliografia:

“Dobry start”, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start 

500 plus na dziecko: zmiany zasad przyznawania w 2023 roku, 15.05.2023, Mamo to ja, https://mamotoja.pl/rodzina/prawo-i-finanse/500-plus-przepisy-wniosek-500-na-pierwsze-dziecko-zmiany-w-500-23544-r1/#komu-przysluguje-500-plus-na-dziecko