Uczniowie odpływają ze szkoły systemowej, rekordowy wzrost dzieci w edukacji domowej! 

 

Według raportu Ministerstwa Edukacji i Nauki przeprowadzonego dla Fundacji Edukacji Domowej w trybie nauczania domowego uczy się już ponad 42 tysiące dzieci i młodzieży! To niewątpliwie ogromny wzrost popularności tej formy nauczania w ostatnim czasie. Coraz więcej rodzin decyduje się na zabranie dziecka z tradycyjnej szkoły. Wzrasta też świadomość młodzieży, starsi uczniowie chcą decydować o swojej edukacji, mieć autonomię i wybór. 

Edukacja domowa do legalna forma spełniania obowiązku poza szkołą. W Polsce z powodzeniem w tym trybie nauczania uczą się dzieci od ponad 30 lat, a zainteresowanie tą formą edukacji stale rośnie. Z najnowszego raportu MEiN dla Fundacji wynika, że liczba uczniów w edukacji domowej przekroczyła właśnie 42 tysiące!
Pomogła pandemia 

W roku szkolnym 2019/2020 mieliśmy w Polsce niewiele ponad 12 tysięcy dzieci i młodzieży w edukacji domowej. Duży skok popularności mogliśmy odnotować w trakcie pandemii COVID-19, czyli w roku 2020/2021, gdzie było już blisko 20 tysięcy dzieci korzystających z tego trybu nauczania. Ostatnie dane jasno pokazują, że edukacja domowa cieszy się coraz większą popularnością.
Najwięcej uczniów w szkołach podstawowych 

Z raportu wynika, że największym zainteresowaniem ten tryb nauczania cieszy się wśród uczniów szkół podstawowych i ich rodziców. Edukację domową wybrało tutaj 23 097 dzieci. Najwięcej z nich to uczniowie klas ósmych oraz dzieci z edukacji wczesnoszkolnej (klasy I-II). 

Nieznacznie mniej, bo 19 232 uczniów uczy się w nauczaniu domowym w liceum.  

Podział na województwa 

Uczniowie w edukacji domowej uczą się na terenie całej Polski zarówno w dużych miastach, jak i małych miejscowościach. Nie ma rejonizacji, co oznacza, że dziecko może być zapisane do dowolnej placówki w kraju, także poza miejscem zamieszkania. 
Najwięcej uczniów w edukacji domowej zapisanych jest na edukację domową do szkół  w województwie mazowieckim (51,2 proc.),  wielkopolskim (11,4 proc. uczniów) i śląskim (11,2 proc. uczniów). 

 
Fenomen edukacji domowej 

Dlaczego edukacja domowa staje się coraz bardziej popularną formą nauczania i alternatywą dla tradycyjnej szkoły? Przyczyn wydaje się wiele, jednak jedną z kluczowych staje się poczucie wolności i sprawczości, jakie daje rodzinom.  

Rośnie świadomość zarówno rodziców, jak i starszych uczniów. Rodziny poszukują rozwiązania, które będzie spójne z ich potrzebami,  wartościami i poglądami. Poszukują edukacji, która w indywidualny sposób podejdzie do ich dziecka, jego mocnych stron, ale też zaopiekuje specjalne potrzeby ucznia. 

Edukacja domowa daje przestrzeń na rozwijanie pasji i talentów, uczy samodzielności i daje dużą autonomię w decydowaniu o tym, czego i jak będzie uczył się młody człowiek. W odróżnieniu od tradycyjnej szkoły pozwala na naukę bez stresu i presji. Bez kartkówek, klasówek, bez ciągłego oceniania. Pozwala skoncentrować się na przedmiotach, które ucznia interesują najbardziej, by jeszcze mocniej je rozwinąć.

 

 

 

Edukacja domowa – przyszłość nauczania

Edukacja domowa stawia na indywidualny rozwój dziecka, podąża za nim. Ważniejsze jest, by uczyć krytycznego myślenia,  szukać odpowiedzi, nie bezmyślnie przyswajać encyklopedyczną wiedzę. 

Nowoczesna nauka – edukacja 4.0 zakłada, że człowiek będzie uczył się całe życie, wciąż podnosząc swoje kwalifikacje. Oparta jest o naukę spersonalizowaną i asynchroniczną, prowadzoną we własnym tempie, w dowolnym miejscu i czasie. Edukacja domowa –  spójna jest z tymi założeniami.

Komunikacja to podstawa! Upewnij się, że utrzymujesz otwarty dialog z dzieckiem na temat jego postępów, wyzwań i potrzeb. Regularnie rozmawiajcie o celach, ustalajcie priorytety i planujcie razem. Słuchaj uważnie, zrozum, jakie są zainteresowania i preferencje dziecka oraz jakie są jego trudności. Wspólnie oprac