Nasze wsparcie dla dzieci z Ukrainy

Zaczęło się od tego, że…

wszyscy pomagaliśmy głównie rzeczowo i finansowo. Wiedzieliśmy jednak, że przyjdzie chwila, w której ukraińskie dzieci dotknięte traumą wojny będą musiały się zmierzyć z jeszcze jednym wyzwaniem – edukacją w polskich szkołach.

Dlatego…

Stworzyliśmy bezpłatną Internetową Platformę Edukacyjną do nauki języka polskiego dla dzieci z Ukrainy, która w maksymalnie przyjazny i atrakcyjny sposób będzie budować ich umiejętności językowe i pozwoli na lepszą adaptację edukacyjną w tej trudnej sytuacji.

W dwa tygodnie.

Bez wsparcia z dotacji i wsparcia zewnętrznego, za to z wielkim sercem nauczycieli, tłumaczy i wolontariuszy.

Platforma dla dzieci z Ukrainy

– 20 modułów zajęć – nasi uczniowie co tydzień w poniedziałek znajdą na swoim koncie nowe materiały przygotowane przez nauczycieli i opracowane zgodnie z metodyką nauczania języka polskiego jako obcego

Gotowe scenariusze lekcji

– zadania aktywizujące w formie interaktywnej

– nagrania audio i video

– materiały dodatkowe rozwijające wiedzę dziecka

– karty pracy motywujące do dalszej nauki

W języku ukraińskim i polskim!

Platforma dla Ukrainy
Uczeń podczas nauki

Dla kogo jest nasza platforma?

Dzieci  w wieku 5-15 lat

Przygotowane przez specjalistów treści, aby nauka języka polskiego była możliwie przyjazna i atrakcyjna. Powstała dla dzieci przybywających do nas z Ukrainy, jednak korzystać z niej mogą również dzieci zainteresowane taką formą nauki.

Dla szkół i nauczycieli

Jako wsparcie w nauczaniu dzieci ukraińskojęzycznych i pomoc w adaptacji do nauki w polskiej szkole. Jako źródło wsparcia edukacyjnego dla nauczycieli prowadzących zajęcia w grupach dla dzieci z Ukrainy.

Dla rodziców i osób goszczących

Dziecko dotknięte traumą wojny potrzebuje choćby namiastki normalności. Platforma została przygotowana w taki sposób, aby uczyć przez zabawę. W trudnych chwilach może być pomocną formą zorganizowania zajęcia dla rodzica czy rodziny goszczącej osoby z Ukrainy.

Chętni mogą rejestrować się w formularzach:

Dziecko podczas nauki

Klikając w poniższy link przejdziesz do formularza zapisowego.

Wypełnij formularz