Edukacja 4.0, cyber – fizyczne systemy i kreatywność 

Co powinno się zmienić w edukacji, by przygotować młode pokolenie do świata, w którym systemy cyber – fizyczne są powszechne i obecne we wszystkich branżach? Rzeczywistość zmienia się w zawrotnym tempie. Dziś już wiemy, że nasze dzieci wielokrotnie będą się przebranżawiały. Szacuje się, że uczeń zaczynający edukację będzie uczył się przez całe dorosłe życie, a zawód będzie zmieniał 17 razy. Według analityków, którzy na co dzień badają trendy na globalnym rynku pracy, obecne 7-latki podejmą zawody, które w 67% jeszcze nie istnieją. System szkolnictwa, jaki znamy nie jest gotowy na taką rewolucję. Odpowiedzią na potrzeby edukacji przyszłości jest edukacja domowa jako tryb nauczania spersonalizowanego i asynchronicznego, zgodnego z kompetencjami edukacji 4.0. 

Czym jest Edukacja 4.0?

Edukacja 4.0 to podejście do nauki, które wpisuje się w czwartą rewolucję przemysłową i dąży do zmiany edukacji przy użyciu zaawansowanych technologii i automatyzacji. Ta rewolucja przemysłowa koncentruje się na inteligentnej technologii, sztucznej inteligencji i robotyce; wszystko to ma teraz realny wpływ na nasze codzienne życie.

By odpowiedzieć na potrzeby rynku, edukacja potrzebuje całkowitej zmiany i podejścia do uczenia się. Nauczanie o technologii i wykorzystanie jej w sposób praktyczny powinno na stałe wejść do programów nauczania. Zmiana musi nastąpić także w sposobie przekazywania wiedzy. Uczniowie powinni być prowadzeni, ale nie pouczani. W nowym modelu nauczyciel występuje bardziej w roli mentora. Uczeń powinien nauczyć się szukać odpowiedzi, informacje powinny być mu udostępniane, ale nie jako odpowiedzi podawane “na tacy”. Podstawą i najbardziej pożądaną umiejętnością Edukacji 4.0 staje się kreatywność, dzięki niej uczniowie będę mogli stawiać czoła wyzwaniom, które czekają ich w przyszłości. 

Jakie zmiany czekają nas w edukacji:

 • Edukacja kierowana popytem zamiast edukacji kierowanej podażą
 • Edukacja oparta na kompetencjach zamiast na wiedzy
 • Uczenie się przez całe życie – ustawiczne, zamiast uczenia się na bieżąco
 • Stopień modułowy zamiast jednorazowego działania
 • Nacisk na EQ (inteligencja emocjonalna) a nie tylko IQ

Umiejętności na miarę XXI wieku

Coraz częściej w odniesieniu do edukacji przyszłości mówimy o kompetencjach lub umiejętnościach XXI wieku, które będą niezbędne w nowym modelu nauczania. Sam termin „umiejętności na miarę XXI wieku” wskazuje na nowoczesne podejście do wychowania i edukacji na wszystkich poziomach, poczynając od placówek przedszkolnych. To właśnie na etapie dzieciństwa, nauki przedszkolnej i wczesnoszkolnej jakość edukacji powinna być priorytetem, daje ona szansę na rozwój i przygotowanie nowego pokolenia na zawodowe wyzwania XXI wieku.

Oto 16 najbardziej pożądanych umiejętności zawodowych, jakich poszukują pracodawcy: 

 1. Ciągłe uczenie się
 2. Zarządzanie czasem
 3. Podejmowanie decyzji
 4. Współpraca
 5. Inteligencja emocjonalna
 6. Kreatywność i odporność
 7. Zdolność do adaptacji
 8. Zarządzanie zmianą
 9. Nastawienie coachingowe
 10. Zarządzanie projektami
 11. Przetwarzanie w chmurze
 12. Znajomość nowych mediów społecznościowych i cyfrowych
 13. Sztuczna inteligencja
 14. Tworzenie treści
 15. Prawa autorskie i licencje
 16. Programowanie

Gotowi na zmianę 

„Rewolucja cyfrowa”, której jesteśmy świadkami dotarła do większości sektorów, nie została jednak uwzględniona w edukacji. Nasze dzieci są gotowe na zmianę, dajmy im szansę na rozwój. Są tym pokoleniem, dla których koncepcja online kontra offline nie istnieje, ponieważ ich świat to ciągła interakcja cyfrowa, sięgająca ich najwcześniejszych wspomnień. Edukacja z wykorzystaniem nowych technologii jest dla nich naturalna i intuicyjna. Rozdźwięk z jakim stykają się w tradycyjnym modelu szkolnictwa sprawia, że czują się zagubione. Uczą się w sposób encyklopedyczny, odtwórczy o rzeczach, które w żaden sposób nie przydadzą się im w dorosłym życiu. Tkwią w systemie sprzed 200 lat, który do nich nie trafia.

Wyjście poza system poprzez nauczanie domowe daje korzyść w postaci spersonalizowanej edukacji. Dostępne dziś narzędzia i technologie dają możliwości edukacji w dowolnym miejscu i czasie. W edukacji domowej dziecko może uczyć się w sposób, który mu najbardziej odpowiada, dostosowany do jego specyficznych, indywidualnych potrzeb.  Przyszłość edukacji jest bezpośrednio związana z technologią i zakłada dostęp do dokładnie takiej samej jakości i rodzaju wiedzy niezależnie od położenia geograficznego. Model edukacji domowej pozwala uczniom uczyć się kiedy, gdzie i jak chcą. Bez marnowania czasu i energii na stres, pośpiech oraz codzienne dojazdy do szkoły.