Chłopcy robią projekt naukowy

Edukacja 4.0 – przyszłość nauki rodzi się ze zmiany!

W nowym tysiącleciu technologia mocno zaczęła przenikać do procesu edukacji. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele zaczęli wykorzystywać nowe technologie w sposób podstawowy, a wraz z ich rozwojem powstały podwaliny pod edukację przyszłości. Odtąd uczniowie mieli dostęp do informacji, możliwość uczenia się wirtualnie oraz korzystania z platform do łatwego łączenia się z nauczycielami i z innymi uczniami. Edukacja nie była już skoncentrowana na wymianie między uczniami i nauczycielami, ale przyjęła podejście, które wygląda jak sieć – uczniowie łączą się z uczniami i wszyscy mają bezpośrednie połączenie z różnymi źródłami informacji. Zachęciło to do opracowania jeszcze bardziej spersonalizowanego sposobu uczenia się, w którym celebruje się niezależność ucznia i wyjątkowe podejście do nauki. I oto jesteśmy teraz u progu nowej fazy: Edukacji 4.0!

Co to jest edukacja 4.0? 

Edukacja 4.0 jest to szkoła myślenia, ukierunkowana na zdobycie przez uczniów umiejętności przydatnych w przyszłości, w tym kompetencji przyszłości. Nasz obecny system edukacji wywodzi się z systemu pruskiego, który miał na celu stworzenie dobrych pracowników i posłusznej siły roboczej, ślepo wykonującej rozkazy i zawsze wymagającej pouczenia. Ten system nie został zaprojektowany, aby uczyć uczniów myślenia. W sytuacji, gdy przedsiębiorczość staje się preferowanym wyborem, system edukacji musi mieć w swoim programie nauczania zapisy umożliwiające zachęcanie do rozwoju przedsiębiorczego sposobu myślenia.

Edukacja 4.0 – krok w stronę zmiany

Nowoczesna edukacja zmierza w kierunku bardziej spersonalizowanego sposobu uczenia się. Wykorzystując dane i śledząc wyniki uczniów, będzie można  zidentyfikować uczniów zmagających się z problemami i zapewnić zoptymalizowane strategie uczenia się dostosowane do ich potrzeb. Edukacja 4.0 obejmuje ten postęp w analityce i wykorzystuje go do traktowania każdego ucznia jako jednostki, rozumiejąc, że potrzeby edukacyjne każdego z nas są inne i nie każdemu zależy na osiągnięciu najlepszych możliwych wyników w każdej dziedzinie.

Edukacja bez ocen i egzaminów?

Mówi się również o całkowicie konfigurowalnych stopniach oraz zmianie możliwości wyboru przedmiotów dodatkowych, na możliwość utworzenia własnego planu zajęć. Plan ten będzie mógł zawierać mix modułów i tematów z różnych dziedzin. Zmieni się również podejście do egzaminów i ocen, odchodząc od tradycyjnej metody przyswajania i przekazywania ogromnej ilości informacji; umiejętności, które nie będą potrzebne w przyszłości. Oczywiście największą zmianą, jaką prawdopodobnie zobaczymy w ramach Edukacji 4.0, jest głębsze połączenie technologii z procesem nauczania. Ostatecznym celem wykorzystania tej technologii i przyjęcia nowych metod jest umieszczenie uczniów w centrum procesu edukacyjnego, „przenosząc nacisk z nauczania na uczenie się”.

Edukacja domowa przykładem zmian

Kiedy przyjrzymy się założeniom i strukturze edukacji domowej możemy zauważyć wiele podobieństw między nią a Edukacją 4.0. Trendy stosowane w edukacji przyszłości bezpośrednio pokrywają się z tym, co oferuje edukacja domowa. Centrum Nauczania Domowego realizuje założenia edukacji 4.0 i wdraża “nowe kompetencje”, kształcąc młode pokolenie w nowoczesnej formie. Oferujemy:

  • Dostęp do Internetowej Platformy Edukacyjnej, na której znajduje się materiał z całej podstawy programowej.
  • Regularne webinaria i spotkania podsumowujące wiedzę.
  • Cykliczne wyjazdy integracyjne

I wiele więcej!Baner Szkoła Podstawowa

Bardziej spersonalizowana nauka

Edukacja 4.0 umożliwi spersonalizowaną naukę dla uczniów w zależności od ich możliwości. Oznacza to, że uczniowie powyżej przeciętnej będą mieli do czynienia z trudnymi zadaniami w porównaniu do uczniów poniżej średniej. Dla każdego ucznia będą istniały indywidualne procesy uczenia się.

Ulepszenie możliwości asynchronicznego uczenia się

Podstawą Edukacji 4.0 jest udostępnianie nauki w dowolnym miejscu i czasie dzięki zestawowi narzędzi e-learningowych, które promują naukę na odległość i we własnym tempie. Pojawia się koncepcja Active Blended Learning (ABL), w ramach której uczniowie mogą aktywnie uczestniczyć w nauce poza salami lekcyjnymi. W ten sposób opanowują zarówno naukę praktyczną, jak i empiryczną.

Wybór narzędzi edukacyjnych

Częścią Edukacji 4.0 będzie technologia/urządzenia wykorzystywane przez uczniów do zdobywania wykształcenia. Chociaż każdy przedmiot ma swój własny zestaw wiedzy i informacji, które uczniowie mogą przyswoić, droga do zdobycia tej wiedzy może być różna. Oznacza to, że uczniowie będą mogli wybrać narzędzia i techniki, za pomocą których chcą zdobyć tę wiedzę.

Nauka oparta na projektach

Podejście oparte na projektach, które wspiera Edukacja 4.0, pomaga uczniom uczyć się w zabawny i interesujący sposób. Unika wiedzy teoretycznej i skłania uczniów do uczenia się umiejętności zarządzania czasem, umiejętności organizacyjnych, umiejętności współpracy. Wszystkie te kompetencje będą potrzebne w przyszłym życiu zawodowym młodego człowieka.

Kiedy spodziewać się Edukacji 4.0?

The World Economic Forum’s New Economy and Society Platform ma na celu współpracę ze swoimi partnerami, aby zapewnić lepszą edukację, umiejętności i miejsca pracy miliardowi ludzi do 2030 roku. Pilny charakter tego programu nabrał tempa poprzez wyzwania stawiane nam przez COVID-19, ponieważ istnieje teraz okazja do zbadania działań wymaganych do zapewnienia nowych umiejętności pracownikom, nowych mechanizmów dostarczania uczenia się i szkolenia oraz nowych ekosystemów uczenia się. Możemy śmiało powiedzieć, że edukacja 4.0 dzieje się na naszych oczach.

Edukacja jest prawem człowieka i siłą na rzecz zrównoważonego rozwoju i pokoju. Każdy cel Agendy 2030 wymaga edukacji, aby wyposażyć ludzi w wiedzę, umiejętności i wartości, aby mogli żyć godnie, budować swoje życie i wnosić wkład w ich społeczeństwa.

Bibliografia:

Centre for New Economy and Society, https://centres.weforum.org/centre-for-new-economy-and-society/home, Dostęp: 21.07.2021

Przeczytaj także