smutne dziecko

Odludek i outsider? Czy dzieci w edukacji domowej są aspołeczne?

Bardzo często podczas rozmów z rodzicami spotykamy się z pytaniem: “czy moje dziecko ucząc się w edukacji domowej będzie umiało nawiązywać relacje z innymi dziećmi?”. Jest to pytanie, które chyba wzbudza najwięcej obaw wśród rodziców, jest to też jeden z pokutujących mitów na temat edukacji domowej, rozpowszechniany przez osoby nierozumiejące czym jest ta forma nauczania i jak wielkie korzyści ze sobą niesie. Poniższy artykuł poświęcimy na omówienie tego, kto ma wpływ na budowanie umiejętności nabywania nowych znajomości przez dziecko oraz jak im to ułatwiać w codziennym życiu.

Rola rodziców w rozwoju społecznym dziecka

Brak umiejętności nawiązywania relacji nie bierze się z braku styczności z rówieśnikami, a z wychowywania przez rodziców. Jak wiadomo dziecko uczy się wzorców postępowań od rodziców, przejmuje je i naśladuje w późniejszych relacjach z innymi. Pamiętajcie, że to Wy czuwacie nad rozwojem społecznym swojego dziecka i od Was zależy, czy nabędzie takich umiejętności jak: empatia, życzliwość do innych, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych czy budowanie nowych relacji.

W pierwszych latach rozwoju dziecka nie istotnym jest tak bardzo, aby miało ono dużą ilość spotkań z rówieśnikami, by nawiązywać relacje potrzebuje ono stabilności emocjonalnej bez niepotrzebnych stresogennych bodźców, a za to właśnie odpowiadają rozważni i konsekwentni rodzice. Szkoła może je wzmacniać lub działać wręcz negatywnie ze względu na inne wzorce jakie przejmuje reszta dzieci od swoich rodziców i rówieśników, dlatego edukacja domowa jest na pewno lepszym rozwiązaniem, dzięki któremu macie wpływ na to jak Wasze dzieci będą kształtowały swoje umiejętności społeczne.

Wdrażaj dziecko w obowiązki domowe 

Dodatkowym atutem w edukacji domowej jest uczenie dzieci obowiązków domowych, stają się dzięki nim bardziej samodzielne, są bardziej odpowiedzialne, samowystarczalne a przede wszystkim pomocne względem innych. Rozumiemy, że czasem mimo wszystko rodzice chcą, aby dzieci miały regularny kontakt z rówieśnikami, dlatego pamiętajmy, że Edukacja domowa jako forma kształcenia nie wymaga ciągłego realizowania materiału w domu, dziecko jako uczeń jest zapisany w szkole i może brać udział we wszystkich wydarzeniach z życia szkoły oraz wyjeżdżać na wycieczki z rówieśnikami. Rodzic również może takie wycieczki organizować we własnym zakresie, jeśli uzna, że ta forma będzie dobrym wsparciem w realizacji materiału szkolnego.

Rozwijaj zainteresowania i pasje dziecka

Dodatkowo dzięki nauczaniu w domu dzieci mają wiele czasu na realizację swoich pasji i zainteresowań, ponieważ nie spędzają wielu godzin na odrabianiu zadań domowych oraz szybciej realizują materiał. Dzięki tak zaoszczędzonemu czasu Wasza pociecha może spędzić swój wolny czas na rozwijanie swojej pasji na zajęciach pozalekcyjnych. Będąc dorosłym raczej nie zdarza Wam się przebywać tylko w towarzystwie swoich rówieśników, ale spotykamy ludzi zarówno starszych jak i młodszych, dlatego zajęcia dodatkowe sprawdzą się dla dziecka idealnie, ponieważ będzie miało styczność z dziećmi w różnym wieku i nabędzie umiejętności nawiązywania relacji z każdą z tych grup. Dodatkowym ułatwieniem dla dziecka w nawiązywaniu kontaktu będzie rozmowa na temat swoich zainteresowań, w przypadku tych samych zajęć dodatkowych będą one podobne, co przełoży się na szybsze nawiązywanie relacji.

Jak dbać o rozwój społeczny dziecka?

  • Obserwujcie zachowanie dziecka, przekazywane mu wartości,
  • dbajcie o środowisko, w jakim się obraca,
  • zapewnijcie im wszystko, aby mogło swobodnie się rozwijać,
  • dajcie szansę na poznanie nowych znajomości!

W Centrum Nauczania Domowego dbamy o integrację naszych uczniów! Regularnie organizujemy wyjazdy integracyjne, czyli Edutripy. Jeździmy po całej Polsce, by szerzyć edukację domową i pozwolić naszym uczniom zawrzeć piękne i długotrwałe przyjaźnie. Obejrzyj film z jednego z Edutripów!