Czy nowoczesne technologie mogą pomóc dzieciom z niepełnosprawnościami

Czy nowoczesne technologie mogą pomóc dzieciom z niepełnosprawnościami?

Nie wszystkie dzieci, które wymagają specjalnego wsparcia edukacyjnego, mają dostęp do odpowiednio dostosowanej szkoły, uwzględniającej ich indywidualne potrzeby i zdolności. Jak skutecznie wspierać dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego? Na co zwrócić szczególną uwagę? Przeczytajcie wywiad z MÓWikiem – innowacyjnym rozwiązaniem, które, tak samo jak my, korzysta z nowoczesnych technologii, aby pomagać dzieciom z niepełnosprawnościami!

Rola nowoczesnych technologii w pomocy dzieciom z niepełnosprawnościami

W jaki sposób nowoczesne technologie mogą pomóc uczniom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego?

Nowoczesne technologie oferują szereg narzędzi wspierających uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Aplikacje edukacyjne z funkcją personalizacji materiałów dydaktycznych dostosowują się do indywidualnych potrzeb ucznia, umożliwiając naukę w tempie odpowiadającym jego możliwościom. Technologie asystujące, takie jak programy do rozpoznawania mowy czy specjalistyczne oprogramowanie do obsługi tekstu, ułatwiają komunikację i przyswajanie treści. Platformy e-learningowe umożliwiają zdalny dostęp do materiałów edukacyjnych, co daje uczniom większą elastyczność w nauce, szczególnie w przypadku ograniczeń fizycznych czy trudności w mobilności. Dzięki narzędziom technologicznym uczniowie z orzeczeniem mają szansę rozwijać swoje umiejętności i zdobywać wiedzę w sposób dostosowany do swoich indywidualnych potrzeb.

Komunikacja alternatywna i wspomagająca – definicja

Czym jest komunikacja alternatywna i wspomagająca? Kto może z niej korzystać?

Komunikacja alternatywna i wspomagająca (AAC) to pomoce i metody, które umożliwiają porozumiewanie się osobom mającym poważne problemy z mową. Korzystać z niej mogą osoby w każdym wieku z różnymi rodzajami niepełnosprawności, które chwilowo lub trwale nie mogą mówić, lub mówią bardzo niewyraźnie. Należą do nich osoby z autyzmem, Zespołem Downa, porażeniem mózgowym, afazją, po operacjach narządów mowy i wielu innych. 

Misja MÓWika

Proszę opisać misję i oprogramowanie MÓWika. W jakich momentach jest ono najbardziej przydatne?

MÓWik to program działający w oparciu o system Android (tablety, smartfony), przeznaczony do komunikacji alternatywnej i wspomagającej. Jest to w pełni polskie oprogramowanie, wyposażone w polską syntezę mowy kobiecą i męską oraz 14 000 symboli graficznych. Ma możliwość dostosowania interfejsu do różnych upośledzeń, niepełnosprawności ruchowej, wieku i płci.  Użytkownik może tworzyć z symboli całe zdania i wypowiedzi, które są odczytywane przez syntezę mowy. Jest to jedyne oprogramowanie w języku polskim, które to umożliwia bez konieczności programowania każdego wyrazu. Zastosowany system realizacji gramatyki jest unikalny dla języków fleksyjnych i uwzględnia wszystkie etapy rozwoju języka. 

Użytkownicy korzystający z liter mogą pisać informacje za pomocą klawiatury ekranowej i odczytywać je za pomocą syntezy mowy. Wiadomości stworzone w programie mogą być również przesyłane za pomocą mms, komunikatorów internetowych, poczty elektronicznej itp. Każdy egzemplarz Oprogramowania jest wyposażony w tablice startowe, które mogą być dowolnie rozwijane na potrzeby użytkownika, między innymi poprzez tworzenie indywidualnych profili dla różnych użytkowników na jednym urządzeniu. Zestaw symboli jest dostosowany do języka polskiego i naszego kręgu kulturowego. Jest ciągle poszerzany, a dodatkowe symbole mogą być pobierane bezpłatnie. Istnieje możliwość dopasowania obsługi Oprogramowania w tablecie dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Użytkownicy mogą korzystać z dodatkowych bezpłatnych aplikacji do nauki i terapii (Gadaczek, seria MÓWikMemory) wyposażonych w symbole systemu MÓWik, a dodatkowo z pomocy dydaktycznych. MÓWik to wyrób medyczny spełniający wymagania europejskiej Dyrektywy dla Wyrobów Medycznych.

Pomoc w porozumiewaniu się z innymi

Jak rodzic, ucząc dziecko w domu, może pomóc dziecku, które ma problemy z komunikowaniem się?

Każde dziecko, które ma poważne problemy w porozumiewaniu się za pomocą mowy, powinno mieć osobiste narzędzie do porozumiewania się w formie elektronicznej (np. MÓWik) lub papierowej (książka do porozumiewania się). Zadaniem rodzica i innych partnerów komunikacyjnych jest modelowanie użycia tego narzędzia w trakcie sytuacji dnia codziennego. Modelowanie polega na wskazywaniu symboli w trakcie mówienia do dziecka. Ponadto może korzystać z dedykowanych pomocy edukacyjnych dla użytkowników AAC. Może również tworzyć własne pomoce za pomocą przeznaczonych do tego programów z bibliotekami symboli (np. MÓWik PRINT) ilustrując w ten sposób wypowiedzi kierowane do dziecka i oraz treści nauczania i zadania. 

Jak znaleźć pomoce dydaktyczne dla swojego dziecka?

Na co rodzic powinien zwrócić uwagę, szukając pomocy dydaktycznych dla swojego dziecka?

Rodzic, wybierając pomoce dydaktyczne dla swojego dziecka ze specjalnymi potrzebami dydaktycznymi, powinien zwrócić uwagę na to, by treści w nich zawarte były przedstawione w sposób atrakcyjny przyciągający uwagę dziecka, z elementami zabawy a w przypadku dzieci niemówiących, aby dawał okazję do nauki nowych komunikatów przydatnych w życiu codziennym.

Jakie wyzwania mogą napotykać rodzice w trakcie szukania pomocy dydaktycznych dla dzieci z orzeczeniem?

Rodzice dzieci z orzeczeniem mogą napotkać wyzwania związane z brakiem łatwego dostępu do specjalistycznych materiałów dydaktycznych dostosowanych do potrzeb ich dziecka. Często mogą się również zmagać z wysokimi kosztami zakupu lub korzystania z dedykowanych narzędzi edukacyjnych oraz trudnościami w znalezieniu odpowiednich specjalistów czy nauczycieli, którzy są wyposażeni w odpowiednie umiejętności i doświadczenie w nauczaniu dzieci z różnymi potrzebami edukacyjnymi. Dodatkowo ograniczony dostęp do specjalistycznych usług wsparcia i niedobór zasobów edukacyjnych może stwarzać dodatkowe trudności w zapewnieniu kompleksowej pomocy dla dzieci z orzeczeniem. MÓWik oferuje wiele bezpłatnych rozwiązań dla dzieci z wyzwaniami rozwojowymi np: aplikację Gadaczek, MÓWik Memory, MÓWik Book, oraz pomoce dydaktyczne bezpłatne tablice komunikacyjne do pobrania, poradniki metodyczne w formie PDF i video. 

Dziękujemy za rozmowę!

Materiał powstał we współpracy z MÓWik.

Dzięki połączeniu nowoczesnych technologii i odpowiedniego podejścia do nauki, w Centrum Nauczania Domowego dzieci mogą uczyć się w odpowiednich dla siebie warunkach. Zapewniamy wsparcie na każdym etapie – od rekturacji do szkoły po zakończenie nauki. Naszym uczniom udostępniamy Internetową Platformę Edukacyjną, która jest prosta i intuicyjna w obsłudze. Ponadto współpracujemy ze szkołami, które są przyjazne osobom z orzeczeniami i mają doświadczenie w ich kształceniu. Sprawdź, jak wygląda nauka w Centrum Nauczania Domowego.

Baner Szkoła Podstawowa

 

Przeczytaj także