egzaminy w edukacji domowej

Jak wyglądają egzaminy w edukacji domowej?

Egzaminy to dla uczniów często stresujące wydarzenie. Dobre przygotowanie i wiedza o tym, jak dokładnie wygląda proces egzaminacyjny, są kluczem do sukcesu. Dzieci uczące się w edukacji domowej przystępują do egzaminów klasyfikacyjnych po każdym zakończonym roku nauki. Jest to wymóg, który muszą spełnić, aby otrzymać świadectwo szkolne i promocję do kolejnej klasy. W edukacji domowej rodzic ma wpływ na ustalenie terminu egzaminu, co jest dużą wygodą i ułatwieniem. Jak wyglądają pozostałe kwestie? O tym opowie nam ekspert z wieloletnim doświadczeniem w edukacji domowej, Monika Balana.

Jak wyglądają egzaminy w edukacji domowej?

Dzieci w edukacji domowej nie mają sprawdzianów, kartkówek ani ocen. Po ukończonym roku nauki, aby otrzymać świadectwo muszą jednak wziąć udział w egzaminach klasyfikacyjnych ze wszystkich przedmiotów. Jak takie egzaminy wyglądają w praktyce?

Egzamin klasyfikacyjny to dla szkoły jedyna forma weryfikacji wiedzy przyswojonej przez ucznia podczas całego roku szkolnego. Na jego podstawie wystawiane są oceny na świadectwie szkolnym. To jak powinien wyglądać taki egzamin w edukacji domowej jest uregulowane w Prawie Oświatowym. 

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. W edukacji domowej dzieci nie zdają egzaminu z religii, etyki, techniki, muzyki czy plastyki. Nie otrzymują również oceny z zachowania. Za organizację egzaminów odpowiada szkoła, w której uczeń spełnia obowiązek szkolny. Egzamin przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły w terminie ustalonym wspólnie z rodzicem ucznia. Zakres materiału obowiązujący na egzaminie powinien być ustalony już na początku roku szkolnego. Dzięki temu uczeń ma czas na spokojne przygotowanie.

Jak przygotować się do egzaminu klasyfikacyjnego?

Egzamin z całego roku nauki to bardzo dużo materiału do przyswojenia. Czy dziecko da sobie z tym radę? Jak dobrze przygotować się do takiego sprawdzianu wiedzy? Jak pomóc dziecku? 

Tak, to prawda. Przygotowanie do egzaminu to wyzwanie. Jest to jednak ciekawe wyzwanie i myślę, że tak trzeba je traktować. Dzieci w edukacji domowej uczą się samodzielności, odwagi, realizacji celów – to są cechy, które w życiu dorosłym pomogą im osiągnąć sukcesy. Myślę, że podstawową rzeczą jaką powinien zrobić rodzic to uwierzyć w możliwości swojego dziecka. Niestety rodzice często w trosce i aby uniknąć stresu uciekają od wyzwań, szukając szkoły, w której te egzaminy będą tylko formalnością. Oczywiście jest to rozwiązanie krótkotrwałe, ponieważ na dalszych etapach kształcenia tych wyzwań w postaci egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego czy obrony pracy dyplomowej nie da się uniknąć. A dzieciom, które od najmłodszych lat zdobywają takie doświadczenie z pewnością będzie w przyszłości łatwiej. 

Kolejną ważną kwestią jest wyznaczenie sobie celów, a więc ustalenie ze szkołą zakresu materiału z jakiego odbędzie się egzamin klasyfikacyjny. Podstawa programowa jest jedna dla dzieci w całej Polsce. Jednak w poszczególnych szkołach mogą pojawić się różnice programowe. Wynika to z faktu, że podstawa programowa jest określona na dany etap kształcenia, a nie na konkretną klasę. W każdej szkole zakres materiału może się więc nieznacznie różnić. Dlatego ważne jest, aby już na początku roku ustalić z dyrektorem szkoły jaki zakres materiału będzie obowiązywał na egzaminie i z czego tak naprawdę uczeń ma się przygotować. 

Myślę jednak, że największym wyzwaniem dla rodzica jest to jak się uczyć, skąd czerpać wiedzę. Odpowiedzią na tą potrzebę jest Centrum Nauczania Domowego. Nasza platforma edukacyjna wraz z interaktywnymi materiałami edukacyjnymi, gotowymi scenariuszami lekcji oraz cotygodniowymi webinarami z nauczycielami, to kompleksowe wsparcie. Korzystając z takich narzędzi, rodzic może być spokojny o dobre przygotowanie swojego dziecka. Systematyczność i dobra organizacja pracy są gwarancją sukcesu.

Baner Szkoła Podstawowa

 

Zdawalność egzaminów w edukacji domowej

Edukacja domowa to bardzo elastyczna forma kształcenia, wielu rodziców obawia się czy ich dzieci, ucząc się w domu, dobrze przygotują się do egzaminów. Jaka jest zdawalność dzieci w edukacji domowej? 

Dla wielu rodziców jest to wydarzenie, któremu towarzyszy największy stres, często większy niż u dziecka, ponieważ weryfikuje to czy podołał roli nauczyciela. Często jest to również lęk przed nieznanym, bowiem kto już ma za sobą roczne egzaminy ten wie, że nie są takie złe, zwłaszcza jeśli organizacją egzaminów zajmuje się szkoła przyjazna edukacji domowej. 

Szkoły, które posiadają doświadczenie w edukacji domowej, potrafią zadbać o odpowiednią atmosferę na egzaminach. W Centrum Nauczania Domowego mocno zwracamy uwagę na to, aby nauczyciel – egzaminator potrafił docenić to czego dziecko się nauczyło przez ostatni rok, zamiast wytykać błędy próbując na siłę udowodnić rodzicowi że nie poradził sobie w roli nauczyciela dla swojego dziecka i że nic nie zastąpi nauki w szkole.

W klasach 1-3 szkoły podstawowej na świadectwie obowiązuje ocena opisowa. Nauczyciel przekazuje rodzicowi po egzaminie wskazówki z czym dziecko poradziło sobie doskonale, a nad czym jeszcze warto popracować. W starszych klasach przedmiotów jest znacznie więcej i z pewnością jest to dużo większe wyzwanie, jednak dzieci bez problemu radzą sobie na egzaminach. Nawet jeśli jakiś przedmiot stanowi dla nich trudność, to mają możliwość uzupełnienia wiedzy i przystąpienia do egzaminu w kolejnym terminie. To co jest niezwykle ważne to elastyczność w kwestii ustalania terminów egzaminów.

W naszych szkołach partnerskich to rodzic zgłasza dyrektorowi szkoły, że uczeń jest już gotowy, aby przystąpić do egzaminu z danego przedmiotu. Egzaminy można rozłożyć sobie na okres całego roku szkolnego, a więc przez pierwsze dwa miesiące można uczyć się tylko języka polskiego i historii, zdać egzamin, a następnie przejść do matematyki i fizyki. Taką blokową formę zdawania egzaminów wybiera bardzo wielu uczniów. Jedynym warunkiem jest przystąpienie do egzaminu przed zakończeniem zajęć dydaktycznych (w czerwcu), a w wyjątkowych przypadkach można zdawać również egzaminy w wakacje. Wielu uczniów jednak chwali się tym, że mają wakacje już w marcu. 

egzaminy w edukacji domowej

Czy zdawanie egzaminów online jest możliwe?

Dużo mówi się ostatnio o zdawaniu egzaminów online. Czy taka forma jest legalna i czy każdy może z niej skorzystać?

Forma zdawania egzaminów (on-line czy stacjonarnie) nie jest uregulowana w prawie oświatowym, dlatego do tej kwestii podchodzimy bardzo ostrożnie. Zależy nam na tym, aby wszystkie egzaminy były przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego, aby nikt nie mógł podważyć wyników egzaminu i samodzielności pracy ucznia. 

Egzaminy klasyfikacyjne – czy jest się czym stresować?

Na koniec, aby dodać trochę otuchy rodzicom i  uczniom, którzy są już w ferworze przygotowań do swoich tegorocznych egzaminów – czy naprawdę jest się czym stresować? 

Absolutnie nie 🙂 Egzamin klasyfikacyjny to przede wszystkim ciekawe wyzwanie, a znając zakres materiału i mając dostęp do materiałów edukacyjnych bez problemu można zrealizować całą podstawę programową w domu. Co więcej, dzieci w edukacji domowej są często lepiej przygotowane do egzaminów państwowych niż dzieci uczące się w trybie stacjonarnym. A to dzięki indywidualnemu podejściu do edukacji dziecka. Rodzic obserwując postępy w nauce jest w stanie skupić swoją uwagę na zagadnieniach, które sprawiają największą trudność. Dzieci uczą się również poprzez doświadczanie, a nie na pamięć, co pozwala im dłużej cieszyć się znajomością wiedzy i potrafią wykorzystać ją w codziennym życiu. 

Wszystkim uczniom, życzymy zatem powodzenia na nadchodzących egzaminach!

Dziękuję za rozmowę!

Iga Serwińska

Przeczytaj inne artykuły