Szczęśliwa rodzina w edukacji domowej

Powody przejścia na edukację domową

Według prawa nauczanie domowe to spełnianie obowiązku nauki w domu z pomocą rodzica lub wyznaczonego przez rodzica opiekuna. Czym edukacja domowa jest dla nas? To spersonalizowana forma nauki, za którą kryją się tysiące wzruszających, motywujących i wyjątkowych historii. Powody przejścia na edukację domową są różne, lecz każdy z nich jest na tyle ważny, że rodziny decydują się na zmianę swojego dotychczasowego trybu życia i wyjście poza utarty schemat. 

Od 13 lat dostarczamy edukację domową i wiemy, że jest ona wybawieniem dla wielu rodzin w całej Polsce. Rozmawiamy z rodzicami. Uczymy dzieci i młodzież. Wymieniamy się poglądami z nauczycielami. Od wszystkich możemy usłyszeć jedno – Edukacja Domowa potrafi zmienić życie na lepsze. Powody przejścia na ten tryb nauki są różne – od problemów z budowaniem relacji, poprzez pasję i chęć rozwoju dziecka w danym kierunku po konieczność odpowiedzi rodziców na indywidualne potrzeby ucznia. 
Edukacja domowa rozwiązaniem na problemy w szkole

Często decyzja o przejściu na edukację domową to odpowiedź na problemy związane ze szkołą. Brak akceptacji przez rówieśników to problem znany od dawna. Niestety, odrzucenie przez innych, może mieć poważne konsekwencje dla psychiki ucznia. Dzieci w takiej sytuacji czują się bezbronne, osamotnione, nie wiedzą jak poradzić sobie ze swoim problemem. Już jako dorośli, zmagamy się z brakiem akceptacji zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym. Dla dorosłych często jest to trudna sytuacja, więc co może czuć w takim wypadku dziecko? 

Brak akceptacji dotyczy często inności, ale też dyskryminacji na tle rasowym, religijnym czy materialnym. Odrzucenie wpływa na zachowanie dziecka. Spada chęć do nauki, uczeń może zamknąć się w sobie czy stać się agresywny. Najważniejsza w takim wypadku jest szybka reakcja nauczycieli oraz rodziców. Niestety, w przepełnionych klasach z opieką jednego wychowawcy ciężko o skuteczne naprawienie problemu. Często zagubieni rodzice szukają innego rozwiązania, które może pomóc dziecku i uczynić je na nowo szczęśliwym. Dowiadują się o możliwości nauki w edukacji domowej. Decyzja o przejściu na homeschooling zachodzi szybko. W końcu rodzicom zależy tylko na ponownym uśmiechu dziecka!
Nauczanie domowe to miejsce na rozwój pasji i zainteresowań

Szkoła uczy według podstawy programowej. Uczniowie mają do zrealizowania konkretną liczbę lekcji. Do tego dochodzą zadania domowe. Nauka do sprawdzianów i kartkówek. Dodatkowe projekty. Często dzieci w szkole i na zadaniach związanych ze szkołą spędzają więcej czasu, niż wynosi pełen etat pracy zawodowej. Przeładowany i nie spersonalizowany plan zajęć powoduje, że brakuje czasu na realizację pasji. Uczniowie mają talenty, chcą rozwijać swoje zainteresowania, jednak muszą łączyć to ze spełnianiem określonych założeń w szkole systemowej. Edukacja domowa to szansa na zindywidualizowane kształcenie. Możliwość nauki na swoich zasadach, w czasie dopasowanym do potrzeb ucznia. Jak mówią rodzice: “Nauczanie domowe rozwija skrzydła możliwości”. Ta metoda nauczania daje elastyczne podejście do nauki i tego, co oferuje świat.
Nauka w domu a dzieci z orzeczeniem

Kolejną, liczną grupą rodziców, którzy decydują się na edukację domową, są rodzice dzieci z opinią lub orzeczeniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Taka diagnoza wydawana jest przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną i w większości przypadków niczego nie zmienia w sytuacji szkolnej dziecka. Kolejne kroki zależne są od rodzaju dysfunkcji i niepełnosprawności. Orzeczenie jest podstawą do zindywidualizowanej pracy z uczniem i korzystania z opieki specjalistów i różnych form pomocy. Orzeczenie o specjalnych potrzebach psychologiczno-pedagogicznych daje możliwość uczestnictwa dziecka w zajęciach terapeutycznych na terenie szkoły i poza nią, pomoc dydaktyczno-wychowawczą oraz medyczną i socjalną. 

To, co ważne, wymienione formy wsparcia dotyczą również uczniów w edukacji domowej. Rodzice często decydują się na homeschooling, ponieważ chcą dostarczyć dziecku wszystko, co najlepsze. Wiedzą co potrzebuje ich dziecko i jak mu pomóc. Dzięki edukacji domowej mogą personalizować naukę, uczestniczyć w dodatkowych zajęciach oraz dowolnie układać plan zajęć dziecka.

Jak widzisz, powody przejścia na Edukację Domową są różne. To co łączy wszystkich rodziców to stawianie potrzeb dziecka na pierwszym planie. Wierzą, że dzięki nauczaniu domowemu ich dziecko będzie szczęśliwe.

Poznajcie Marka i jego mamę Agnieszkę oraz ich powody przejścia na edukację domową!

 

Przeczytaj także