Rodzina siedzi na kanapie i czyta

Religia w edukacji domowej 

Współczesna edukacja oferuje rodzicom i opiekunom wiele możliwości rozwoju i sposobu nauczania swoich dzieci. Jedną z alternatyw dla tradycyjnej szkoły jest edukacja domowa, która w ostatnich latach zyskuje na popularności – ciągu 3 lat liczba uczniów w edukacji domowej zanotowała dwukrotny wzrost. Dzięki niej rodzice mają okazję zapewnić swoim dzieciom między innymi indywidualny program nauczania, dostosowany do ich potrzeb i umiejętności. 

Część z nich, decydując się tę formę nauki, staje przed wyborem, czy i jakie elementy religijne wprowadzić do edukacji swoich dzieci. Dla wielu religia stanowi istotny aspekt życia codziennego, a nauka jej jest nieodłączną częścią. W tym kontekście pojawia się pytanie: Jakie jest miejsce religii w edukacji domowej? 
Jakich przedmiotów brakuje w edukacji domowej?

Uczniowie, którzy przeszli na nauczanie domowe, nie muszą pisać regularnych kartkówek i sprawdzianów w ciągu roku. Jednak, aby zakończyć rok szkolny, muszą zdać egzamin na koniec roku z każdego przedmiotu. Przed rozpoczęciem tematu tego artykułu, warto zauważyć, że w porównaniu do tradycyjnych szkół, w edukacji domowej istnieje lista przedmiotów, które nie są obowiązkowe do realizacji. Są to:

  • religia,
  • muzyka,
  • technika, 
  • plastyka,
  • wychowanie fizyczne. 

Taka regulacja wynika z przepisów regulujących edukację domową – w tym wypadku postanowień artykułu 37 Ustawy – Prawo Oświatowe.
Jak uczyć dziecko tych przedmiotów?

Kiedy rodzice decydują się na edukację domową swoich dzieci, stają przed wyzwaniem w zakresie nauczania przedmiotów, które w tradycyjnej szkole są często częścią standardowego programu nauczania. Przeczytaj, jakie metody możesz wykorzystać do nauki tych przedmiotów!

Muzyka

Nauczanie muzyki w domu może obejmować naukę gry na instrumentach muzycznych, naukę o kompozytorach i gatunkach muzycznych oraz słuchanie i analizowanie różnych utworów muzycznych. Kto wie, może dziecko odnajdzie dzięki temu nową pasję? Szukajcie materiałów online, które zostały stworzone, by pomóc w nauce muzyki.

Technika

Nauczanie techniki w domu możemy potraktować jako zajęcia z majsterkowania. Poszukajcie ciekawych projektów DIY (zrób to sam), czy różnych eksperymentów, które pozwolą dziecku odkryć sztukę rzemiosła.  

Plastyka

W edukacji domowej można rozwijać umiejętności artystyczne poprzez rysowanie, malowanie, lepienie z gliny i tworzenie różnego rodzaju projektów artystycznych. Można korzystać z instrukcji dostępnych w książkach, materiałach on-line lub zapisać dziecko na warsztaty plastyczne poza domem. 

Wychowanie fizyczne

Pomimo braku tradycyjnych zajęć wychowania fizycznego w szkole, istnieją liczne sposoby, aby zachęcić dzieci do aktywności fizycznej! Organizujcie wspólne spacery, jazdę na rowerze, czy też ćwiczenia w domu. Jeżeli widzicie, że dziecko ma talent sportowy, poszukajcie w okolicy klubów, które oferują takie zajęcia.

Nauka religii a edukacja domowa

Edukacja domowa to metoda nauczania, która stawia na elastyczność i dopasowanie programu nauczania do potrzeb rodziny. W tym kontekście religia stanowi ważny aspekt, który pozostawia się w geście rodziny. Rodzice, którzy nie chcą wprowadzać religijnych elementów do nauki swojego dziecka, są w pełni uprawnieni do takiego wyboru. Edukacja domowa daje rodzicom możliwość nauczania jej zgodnie ze swoimi unikalnymi przekonaniami i wartościami. Każda rodzina może dostosować program nauczania do swoich potrzeb i przekonań, tworząc przy tym przyjazne i wspierające środowisko edukacyjne dla swoich dzieci. 

Jeśli jednak rodzina chce wprowadzić katechezę w edukacji domowej ma do tego pełne prawo! Rodzice mogą wybierać spośród różnych źródeł, zgodnych z ich wyznaniem, jak podręczniki religijne, czy modlitwy oraz pomoc kleryków. Ponadto dziecko może zdawać egzamin końcoworoczny z tego przedmiotu. Wystarczy, że rodzic lub opiekun prawny ucznia  końca września danego roku szkolnego złoży do dyrekcji szkoły, do której dziecko jest zapisane, pisemną deklarację zawierającą takie życzenie. W tym wypadku dobrym źródłem do nauki jest Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce. Czy dziecko w edukacji domowej może pójść do Pierwszej Komunii Świętej?


Pierwsza Komunia Święta to wyjątkowe wydarzenie wśród rodzin, żyjących według wiary katolickiej. Wielu rodziców uczących swoje dzieci w domu zastanawia się, czy ich dzieci również mogą przyjąć ten sakrament, i jak przygotować je do tego ważnego wydarzenia religijnego.

Zgodnie z Dyrektorium Katechetycznym Kościoła Katolickiego w Polsce, przygotowanie do sakramentów świętych, w tym Pierwszej Komunii Świętej, odbywa się zasadniczo w parafii zamieszkania ucznia. Dlatego rodzice, którzy uczą swoje dzieci w domu i chcą, aby przystąpiły do Pierwszej Komunii Świętej, powinni skontaktować się z miejscowym księdzem proboszczem.

Jak to wygląda w praktyce?

  1. Rodzice zgłaszają swoje zamiary księdzu proboszczowi parafii, w której mieszkają.
  2. Ksiądz proboszcz omawia z rodzicami zasady przygotowania do Pierwszej Komunii Świętej.
  3. Przygotowanie do Komunii może obejmować regularne spotkania z księdzem, katechezy, czy też uczestnictwo w rekolekcjach.
  4. Po zakończeniu przygotowań dziecko może przystąpić do Pierwszej Komunii Świętej zgodnie z ustalonym terminem w parafii.Czy dziecko w edukacji domowej może pójść do Pierwszej Komunii Świętej?

Bierzmowanie również stanowi istotny etap w życiu katolickich rodzin. W przypadku nastolatków uczących się w edukacji domowej, zasady związane z przygotowaniem do bierzmowania są podobne do tych dotyczących Pierwszej Komunii Świętej. Przeważnie, przyjęcie tego sakramentu odbywa się w parafii, w której mieszka nastolatek. Jeżeli chce on przystąpić do bierzmowania, musi skontaktować się z miejscowym księdzem proboszczem, który udzieli informacji na temat terminów, procedur, oraz zajęć przygotowujących do tego wydarzenia. 

 
Podsumowanie

Nauczanie domowe daje rodzicom elastyczność i kontrolę nad programem edukacyjnym swoich dzieci. W tym kontekście nauczanie religii w edukacji domowej staje się kwestią indywidualnego wyboru rodziny. Rodzice mogą samodzielnie decydować, czy wprowadzą ją do nauki swoich dzieci, jakie materiały edukacyjne wybiorą oraz jakimi wartościami i przekonaniami będą się kierować! 

 

Bibliografia:

Czy religia i etyka to przedmioty obowiązkowe? https://rownoscwszkole.pl/czy-religia-i-etyka-to-przedmioty-obowiazkowe Dostęp: [03.10.2023]
bp M. Mendyk, Komunikat Komisji Wychowania Katolickiego KEP, 28 czerwca 2016 r,https://www.katecheta.pl/Aktualnosci/Nauczanie-religii-w-pozaszkolnym-systemie-edukacji-domowej Dostęp [03.10.2023] 
Konferencja Episkopatu Polski, Podstawa Programowa Katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce, Wydawnictwo WAM, 2010
Ks. A. Kiciński, Edukacja domowa a katecheza. Nowe perspektywy, Roczniki Teologiczne, Tom LXIII, zeszyt 11- 2016
Prawo Oświatowe, art. 37 https://lexlege.pl/prawo-oswiatowe/art-37/ Dostęp: [03.10.2023]
Fundacja Edukacji Domowej, Jakie egzaminy trzeba zdać w edukacji domowej? https://domowa.edu.pl/lista-egzaminow-ed/ Dostęp: [03.10.2023] 

 

Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Odrzuć wszystkie Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek
Dostosuj zgody na pliki cookie
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane dla działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Używamy plików cookie Google Analytics. Te pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za państwa uprzednią zgodą.
Reklamowe pliki cookies służą m.in. do analizowania efektywności działań reklamowych i śledzenia konwersji.
Zapisz ustawienia Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek