Edukacja (nie)domowa – Rewolucja czy ewolucja polskiej szkoły?

“Edukacja (nie)domowa – Rewolucja czy ewolucja polskiej szkoły?”

Rodziny, które kształcą swoje dzieci w edukacji domowej, potrzebują stabilnej sytuacji prawnej tej formy nauki. Rodzice z kolei potrzebują wsparcia w postaci warsztatów i szkoleń. Konieczny jest dialog i zrozumienie ze stroną rządzącą. Nowe technologie w edukacji domowej rozwijają się szybciej, niż w tradycyjnym modelu szkolnym, ale potrzebujemy mądrości, by widzieć zarówno szanse, jaki i przeciwdziałać zagrożeniom – to wnioski, które wybrzmiały podczas konferencji Edukacja (nie)domowa – Rewolucja czy ewolucja polskiej szkoły?” zorganizowanej przez Fundację Edukacji Domowej 28 czerwca w Warszawie. 

Jako Centrum Nauczania Domowego mieliśmy zaszczyt być partnerem wydarzenia, a także podzielić się wiedzą i doświadczeniem podczas panelu: “Rewolucja czy ewolucja polskiej szkoły? Przyszłość edukacji domowej w Polsce”, gdzie jedną z prelegentek była dyrektor Centrum Nauczania Domowego – Natalia Nowacka.

Konferencję poprowadzili Gabriela Letnovska – wiceprezeska Fundacji Edukacji Domowej oraz Marcin Perfuński (znany w sieci jako SuperTata), dziennikarz i influencer społeczny, a także rodzic edukujący domowo.

Podczas konferencji na uczestników czekały cztery panele z ekspertami:

🔹 Dlaczego Polacy coraz częściej wybierają edukację domową?

🔹 Rewolucja czy ewolucja polskiej szkoły? Przyszłość edukacji domowej w Polsce

🔹 Nowe technologie w edukacji — szansa czy zagrożenie?

🔹 Co zrobić, aby wzmacniać w dziecku pewność siebie

zdjęcie Gabriela Letnovska i Marcin Perfuński

Dlaczego Polacy coraz częściej wybierają edukację domową?

Podczas konferencji zostały zaprezentowane wyniki badań, dotyczące motywacji, jakie kierują rodzicami przy wyborze edukacji domowej. Badania zostały przeprowadzone przy współpracy z Kołem Nauk Psychologicznych działającym przy Instytucie Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wynikami raportu podzielił się podczas pierwszego panelu – Jakub Celij, wiceprezes Koła Nauk Psychologicznych Pragma.

Jak wynika z raportu spośród motywów przejścia na edukację domową, najważniejszymi okazały się:

 • Niezadowolenie z tradycyjnego systemu nauczania (4,64),
 • Indywidualne potrzeby edukacyjne dziecka (3,92),
 • Problemy z rówieśnikami/nauczycielami dziecka (3,42),
 • Stan zdrowia dziecka (3,34),
 • Styl życia rodziny (np. częste podróże 2,98).

Z kolei spośród problemów edukacji stacjonarnej najważniejszym dla badanych jest:

 • Brak indywidualnego podejścia do ucznia (4,50),
 •  Nadmierne skupienie na ocenach (4,28),
 • Przeładowany Program nauczania i Kompetentna kadra nauczycielska (średnia dla obu wyniosła 4,05).
 • Konflikty rówieśnicze, bullying (3,71).
wyniki badań

 

Jeśli chodzi o dzienny czas poświęcany na naukę, większość odpowiedzi zawiera się w dolnych przedziałach, tj. jedna-dwie godziny (25,86% badanych) oraz dwie-trzy godziny (26,51%). Jest znacznie mniejszy wymiarem godzin niż ten spędzany na zajęciach w szkole tradycyjnej. Żadna z osób biorących udział w badaniu nie zaznaczyła wariantu odpowiedzi powyżej siedmiu godzin, natomiast przedział sześć-siedem godzin – jedynie 6 osób badanych.

Ciekawym pytaniem było to, o czas tygodniowo poświęcany na realizowanie pasji i zainteresowań dziecka. Tutaj najczęściej zaznaczoną opcją była ta mówiąca o największym wymiarze czasu poświęcanym na ten aspekt życia.

Powyżej ośmiu godzin tygodniowo na rozwój zainteresowań i pasji poświęca 39,66% dzieci osób badanych. Najmniej liczna jest grupa dzieci, które w ogóle nie poświęcają czasu na rozwój zainteresowań (1,72%, 8 osób) oraz spędzających na tych aktywnościach do dwóch godzin w tygodniu (5,17%, 24 osoby).

Rewolucja czy ewolucja polskiej szkoły? Przyszłość edukacji domowej w Polsce

Jakie zmiany w prawie oświatowym są potrzebne, aby edukacja domowa była traktowana jako pełnoprawna alternatywa dla tradycyjnej szkoły? Jakie są największe korzyści edukacji domowej i czym ona tak naprawdę jest? A także jakie są najnowsze badania dotyczące efektywności edukacji domowej w porównaniu do tradycyjnej edukacji? To pytania, jakie zostały postawione w drugim panelu dotyczącym przyszłości edukacji domowej w Polsce.

W dyskusji wzięli udział: Natalia Nowacka – dyrektorka Centrum Nauczania Domowego, Anna Łącka – prezeska Fundacji Edukacji Domowej, Daria Pizuńska (pracownik Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego), Mariusz Dzieciątko – prezes Stowarzyszenia Edukacji w Rodzinie oraz Piotr Mikołajczyk – Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji Domowej INGENIUM w Sulejówku.

– Dla mnie, dla nas w Centrum Nauczania Domowego edukacja domowa to także odpowiedzialność. To świadomy wybór i świadoma decyzja za to, co dziecko potrafi, bo to nie tylko o samą wiedzę chodzi, ale także rozwój kompetencji społecznych. Edukacja domowa dla mnie wiąże się z dużą odpowiedzialnością, oczywiście w tych decyzjach rodzice nie są sami, ale to oni muszą kreować te kierunki rozwoju dziecka i zapewniać to ogromne wsparcie, jakie jest potrzebne, by edukacja domowa miała sens – mówiła podczas konferencji Natalia Nowacka.

przyszłość edukacji domowej

 

Na pytanie, czym jest i jakie korzyści przynosi edukacja domowa, odpowiedział także Piotr Mikołajczyk, który zauważył, że dla wielu uczniów szkół ponadpodstawowych edukacja domowa równa się nadzieja. – Nadzieja dla rodziców, których dzieci są w kryzysie psychicznym i to jest nieoceniona pomoc. Czasem w sytuacjach, z jakimi się spotykamy, jest to jedyna szansa – dodał. Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji Domowej INGENIUM wskazał także, że dla innej grupy rodziców edukacja domowa może być formą manifestacji swojego niezadowolenia z XIX wiecznego systemu szkolnictwa. – Edukacja domowa daje coś, czego nie daje szkoła systemowa, czyli indywidualne podejście – zaznaczył.

Anna Łącka zaapelowała, by rządzący starali się zrozumieć istotę edukacji domowej i traktowali ją na równi z edukacją tradycyjną. – Dzisiaj mam poczucie, że edukacja domowa nie jest pełnoprawną możliwością spełniania obowiązku szkolnego i to musimy zmienić – wskazała.

Podczas panelu zostały zaprezentowane przez Darię Pizuńską także badania nad homeschoolingem, głównie oparte na statystykach z raportów amerykańskich. Historię edukacji domowej w Polsce, która liczy sobie już ponad 30 lat, przytoczył z kolei Mariusz Dzieciątko.

Nowe technologie w edukacji — szansa czy zagrożenie?

W trzecim panelu eksperci rozmawiali o nowych technologiach w edukacji w tym edukacji domowej, nowoczesnych narzędziach, sztucznej inteligencji oraz o szansach i zagrożeniach, jakie mogą ze sobą nieść takie rozwiązania. Padły pytania o technologie, które mogą zrewolucjonizować edukację w najbliższej przyszłości, o zagrożenia, jakie wynikają z postępującej technologizacji w nauczaniu o higienę cyfrową, a także o edukację domową, która, jak się okazuje, wyprzedza technologicznie nauczanie w trybie klasowo-lekcyjnym.

Przed panelem o nowych technologiach zabrała głos pani posłanka Ewa Schädler – przewodnicząca Zespołu Parlamentarnego ds. Edukacji Domowej, która także pojawiła się na konferencji.

Jako prelegenci wystąpili: Rafał Górski (Prezes Instytutu Spraw Obywatelskich), Marcin Paks (Business Development Manager w Learnetic S.A.), Rafał Lew-Starowicz (pedagog, wiceprezes zarządu Fundacji EdTech Poland), Krzysztof Kaszuba (dyrektor ds. projektów i współpracy z JST w Google for Education Poland), Konrad Wierzchowski (Dell Polska) oraz Artur Rudnicki (przedstawiciel firmy Microsoft).

Ewa Schadler

 

Najważniejsze myśli w tym panelu:

 • Nowe technologie w edukacji rozwijają się w niewyobrażalnym tempie, ale jak słusznie zauważył Rafał Lew-Starowicz sztuczna inteligencja jest dla inteligentnych ludzi. Nowe rozwiązania edukacyjne mają nas wspierać, nie zastępować. Korzystajmy z nich mądrze.
 • Nie odetniemy się od technologii, więc uczmy jak z niej korzystać.
 • Narzędzia cyfrowe mogą zapewnić indywidualizację nauki, zarówno w szkole, jak i w edukacji domowej.
 • Edukacja domowa wyprzedza technologicznie nauczanie w trybie klasowo-lekcyjnym – jak powiedział Krzysztof Kaszuba.
 • Ważna jest higiena cyfrowa, pamiętajmy, by używać technologii odpowiedzialnie, zawsze możemy się na jakiś czas „wylogować”.

Co zrobić, aby wzmacniać w dziecku pewność siebie?

Czwarty panel “Co zrobić, aby wzmacniać w dziecku pewność siebie?” – były to praktyczne warsztaty dla rodziców, przygotowane przez Ewę Bensz – psycholożkę specjalizującą się w psychologii klinicznej dzieci i młodzieży, trenerkę, terapeutkę i pracownika naukowo-dydaktycznego katedry Psychologii w Akademii Górnośląskiej w Katowicach oraz Alicję Grzenik (wiceprzewodniczącą Koła Naukowego Psychologii Stosowanej Akademii Górnośląskiej).

konferencja fundacja edukacja domowej

 

Polska edukacja jest trochę jak starą płacząca wierzba, którą mijam obok swojego domu. Ma starą podstawę – wyschnięty i spróchniały pień, ale nawet ten spustoszały pień bujnie wypuszcza młode gałęzie. I tymi gałęziami jest teraz edukacja alternatywna, która zazielenia stary pruski system edukacji – mówiła na zakończenie konferencji prezeska Fundacji Edukacji Domowej, Anna Łącka.

Konferencja odbyła się 28 czerwca w Warszawie z okazji V Dnia Edukacji Domowej. Już dziś serdecznie zapraszamy na kolejną edycję za rok. Jesteśmy dumni, że mogliśmy wspierać do wydarzenie!

Przeczytaj także