Chłopiec przebrany za kosmonautę z pluszakiem

Zalety i wady edukacji domowejNauka dla dziecka nie musi być stresująca. Czy dziecko musi wstawać rano skoro świt, by pędzić do szkoły z ciężkim plecakiem? Znana wszystkim nauka w tradycyjnej szkole posiada wiele mankamentów, dlatego ich rozwiązaniem może być edukacja domowa, która w Polsce staje się coraz bardziej popularna. To zupełnie inna perspektywa nauki i zmiana sposobu nauczania. Sprawdźmy zatem jakie zalety i wady ma edukacja domowa. 


Jaka jest najlepsza pora do nauki?


Wstawanie wczesnym rankiem, kilka godzin zajęć lekcyjnych, zajęcia dodatkowe i odrabianie lekcji domowych. System szkolny nie zostawia zbyt wiele przestrzeni dla dziecka na rozwijanie pasji i zainteresowań. Zmęczenie i przepracowanie jest wówczas czymś zupełnie naturalnym, dlatego dziecko nie ma wystarczających sił na to, aby ponownie po szkole usiąść do nauki.Natomiast edukacja domowa daje uczniowi komfort nauki w dowolnym czasie i miejscu. To dziecko przy pomocy rodziców decyduje, kiedy mu się najlepiej uczy i kiedy może zrobić sobie przerwę. Dzięki temu działania ucznia są bardziej efektywne, a jakość nauki jest wyższa. Dodatkowo ten rodzaj nauki uczy dziecko dobrej organizacji i samodzielności.
Nauka skrojona na miarę uczniaTwoje dziecko jest uzdolnione w innych dziedzinach niż te dostępne w szkole? Może Wasz tryb życia nie pozwala na codzienne chodzenie do szkoły? Dojazdy bywają uciążliwe zarówno dla dziecka jak i dla rodzica. Edukacja domowa daje możliwość zyskania czasu z dojazdów i przeznaczenie go na inne aktywności, na przykład spotkania z rówieśnikami, zabawę czy rozwijanie zainteresowań. Ponadto dziecko może uczęszczać na dodatkowe zajęcia, takie jak: lekcje gry na instrumentach czy treningi sportowe i kontynuować przy tym naukę.
Zaangażowanie dziecka podczas nauki


Edukacja domowa daje dziecku możliwość większego skupienia podczas zajęć.  Kto pamięta czasy, kiedy przepisywał notatki z lekcji od kolegi z ławki, bo nauczycielka dyktowała za szybko? Nauka skupiała się wówczas na zapisywaniu lekcji w zeszycie, a nie na zrozumieniu opracowywanego materiału. W przypadku nauczania domowego uczeń ma czas na to, aby spokojnie zanotować, a nawet wrócić do materiału ponownie i dobrze go zrozumieć. Dzięki takiej metodzie dziecko może czuć się pewnie ze swoją wiedzą i poszerzać ją o kolejne tematy.Jakość wiedzy w edukacji domowej


Brak kartkówek, sprawdzianów czy odpowiedzi przy tablicy – jak to możliwe? Słysząc te słowa wielu z nas przypomina się szkolny stres, który temu towarzyszył. Będąc uczniami zależało nam na najlepszych stopniach, dlatego uczyliśmy się na pamięć reguł. Bywało również tak, że wiedza zdobywana w taki sposób bardzo szybko zostawała zapominana. Dziecko w edukacji domowej nie ma obowiązku nauki pod presją czasu, dzięki czemu może rozwijać swoje kompetencje w dostosowanym do siebie harmonogramie i tempie. Tym samym uczeń ma więcej czasu na przyswojenie materiału czy możliwość powrotu do trudniejszych zagadnień. Zaliczenie roku szkolnego dziecko zdobywa poprzez zdanie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.Brak kontaktu z rówieśnikami?


Nic bardziej mylnego. Dziecko w edukacji domowej ma znacznie więcej czasu na nawiązywanie nowych przyjaźni czy zabawę z rówieśnikami. To fakt! Uczeń nie spędza kilku godzin dziennie w szkolnej ławce wraz z kolegami i koleżankami. Jednakże ma możliwość samodzielnie dobierać sobie  znajomych na przykład dzielących te same zainteresowania.

Podsumowując, alternatywna nauka, jaką jest nauczanie domowe, daje dziecku wiele możliwości rozwoju, które często są ograniczone tradycyjnej szkoły systemowej. Możemy dostrzec zdecydowanie więcej zalet niż wad edukacji domowej i chociaż nie jest ona aż tak popularna jak szkoła tradycyjna.