matura w edukacji domowej

Jak wygląda matura w edukacji domowej?

Maturę może pisać każdy, kto otrzymał świadectwo ukończenia szkoły średniej – także uczniowie, którzy realizowali obowiązek szkolny w domu. Matura w edukacji domowej nie różni się niczym od tej pisanej przez uczniów szkół stacjonarnych. Kiedy jest matura, jakie są zasady jej zdania i jak się do niej przygotować? Podpowiadamy!

Jak wygląda matura w edukacji domowej?

Uczniowie w edukacji domowej piszą maturę w szkole, do której formalnie są zapisani. Jest to egzamin państwowy, więc dla wszystkich musi odbywać się na takich samych zasadach. Matura przeprowadzana jest przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne jeden raz w ciągu roku w okresie od maja do września (termin główny, dodatkowy i poprawkowy). Nad organizacją i przebiegiem egzaminu maturalnego w danej szkole czuwa natomiast przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, czyli dyrektor szkoły.

Czy matura jest obowiązkowa?

Matura nie jest egzaminem obowiązkowym. Każdy uczeń, który ukończył szkołę ponadpodstawową, sam decyduje, czy chce do niej podejść, czy nie. Warto jednak pamiętać, że zdana matura jest niezbędna, jeżeli planujesz kontynuować edukację na studiach wyższych. Według przepisów aby móc zdawać maturę, konieczne jest złożenie w odpowiednich terminach deklaracji wstępnej (do 2 października) i ostatecznej (do 7 lutego).

Warunki zdania matury

Każdy maturzysta musi przystąpić do minimum czterech przedmiotów w części pisemnej – do trzech obowiązkowych na poziomie podstawowym (język polski, matematyka, język obcy nowożytny) i do jednego dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Oprócz tego można jeszcze wybrać maksymalnie 5 przedmiotów dodatkowych, wśród których znajdują się m.in. matematyka, język polski, język angielski, geografia, fizyka, biologia, chemia, historia czy wiedza o społeczeństwie. Maturzyści mają też obowiązek podejść do egzaminów ustnych z języka polskiego i języka obcego.

Aby zdać maturę należy uzyskać min. 30% punktów z pisemnych egzaminów obowiązkowych. Z przedmiotów dodatkowych w 2024 r. nie ma progu zdawalności – wystarczy tylko podejść do egzaminu.

Kiedy jest matura 2024?

Terminy obowiązkowych egzaminów maturalnych w 2024:

 • 7 maja – język polski na poziomie podstawowym (godz. 9:00)
 • 8 maja – matematyka na poziomie podstawowym (godz. 9:00)
 • 9 maja – język angielski na poziomie podstawowym (godz. 9:00) lub inny język obcy (14:00)

W kolejnych dniach będą zdawane egzaminy z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym oraz z języków obcych na poziomie dwujęzycznym. Egzaminy pisemne zakończą się 23 maja. Między 11 a 25 maja odbędą się egzaminy ustne – ich dokładny harmonogram ustalany jest przez szkoły.

Jak przygotować się do matury?

Do egzaminu maturalnego zostało już niewiele czasu? Postaraj się wykorzystać ten czas w stu procentach! Nie zamartwiaj się, że czegoś jeszcze nie umiesz, ale podejdź do sprawy na spokojnie. Przedstawiamy kilka porad, które – mamy nadzieję – ułatwią Ci przygotowanie do tego ważnego egzaminu.

 1. Zaplanuj harmonogram nauki – określ, ile czasu możesz poświęcić na naukę każdego dnia i rozdziel czas na naukę różnych przedmiotów.
 2. Zidentyfikuj obszary wymagające największej uwagi – przejrzyj materiał i zweryfikuj, co sprawia Ci największe trudności i co warto jeszcze powtórzyć.
 3. Sięgnij po różne materiały – skorzystaj z podręczników, notatek, platformy internetowej. Rozwiąż też egzaminy z poprzednich lat.
 4. Wykorzystuj aktywne uczenie się – stosuj różnorodne techniki, takie jak notowanie, podsumowywanie, tworzenie kartek z pytaniami i odpowiedziami.
 5. Zadbaj o zdrowie fizyczne i psychiczne – pamiętaj o regularnym odpoczynku oraz aktywności fizycznej, odżywiaj się zdrowo i pij wystarczającą ilość wody.
 6. Zachowaj pozytywne nastawienie – uwierz w swoje możliwości oraz z pewnością siebie i spokojem podejdź do egzaminów.

 

Baner Liceum

Nauka do matury w edukacji domowej

Nauka w edukacji domowej daje Ci możliwość rozwijania się w takim kierunku, jaki Ci odpowiada. Możesz wybrać nietypowe zestawienie rozszerzeń, np. historię i chemię, i skupić na nich swoją uwagę. W edukacji domowej sam decydujesz o tym, kiedy, gdzie i w jaki sposób się uczysz. Możesz dopasować swój harmonogram nauki do własnego stylu życia.

W Liceum Domowi otrzymujesz wsparcie w nauce w postaci platformy edukacyjnej. Znajdują się na niej materiały z przedmiotów objętych podstawą programową, wymagania edukacyjne i baza przydatnych linków. Wiedzę możesz zdobywać także podczas zajęć online z doświadczonymi nauczycielami. Jeżeli nie możesz wziąć udziału w spotkaniu, na platformie znajdziesz zapisane nagrania, które odtworzysz w dowolnym momencie.

Stawiamy także na rozwijanie kompetencji przyszłości, które są niezbędne na współczesnym rynku pracy. Nasi uczniowie mogą brać udział m.in. w warsztatach programowania czy efektywnej nauki. Pomagamy także przygotować się do egzaminu pisemnego z języka polskiego – jeśli chcesz, sprawdzimy Twoje wypracowanie i podpowiemy, nad czym warto popracować. Dowiedz się więcej o nauce w Liceum Domowi!

Bibliografia:

 • Ministerstwo Edukacji Narodowej, Egzamin maturalny, <https://www.gov.pl/web/edukacja/egzamin-maturalny2> [dostęp: 15.03.2024]
 • Opinie o uczelniach, Matura 2024 – terminy, organizacja, przedmioty, <https://opinieouczelniach.pl/artykul/matura-2024-terminy-organizacja-przedmioty/> [dostęp: 15.03.2024]
Przeczytaj także