kto może zostać edukatorem domowym

Kto może zostać edukatorem domowym?

Edukator domowy to osoba, która jest odpowiedzialna za nauczanie dziecka w domu zamiast w środowisku szkolnym. Jego zadaniem jest nie tylko przekazywanie wiedzy, ale także dbanie o rozwój społeczny, emocjonalny i fizyczny dziecka. 

Kto może być edukatorem domowym?

W Polsce edukacja domowa jest legalną formą spełniania obowiązku szkolnego poza murami szkoły. Kiedy dziecko przechodzi na ten tryb nauczania, wsparcie w nauce zapewnia mu jego rodzic, opiekun prawny lub inna osoba wskazana przez rodziców lub opiekunów. Aby zostać edukatorem domowym dla swojego dziecka nie trzeba kończyć żadnych specjalnych studiów, szkoleń czy kursów.

Jeśli masz obawy, czy poradzisz sobie w tej roli, w Centrum Nauczania Domowego otrzymasz wsparcie na każdym etapie – od rekrutacji po codzienną naukę. Dużą pomocą w nauczaniu dziecka jest platforma edukacyjna, do której nasi uczniowie otrzymują bezpłatny dostęp. Znajdują się na niej treści zgodne z podstawą programową. Są one podzielone na 36 tygodni, co ułatwia organizację nauki i pozwala dziecku na samodzielnie zdobywanie wiedzy. Ponadto rodzice otrzymują wsparcie w postaci Telefonicznej Pomocy Dydaktycznej.

Jak być dobrym edukatorem domowym?

Jak już wspomnieliśmy, edukator domowy nie musi mieć specjalnego wykształcenia czy ukończonych kursów. Warto jednak rozwijać pewne umiejętności i cechy charakteru, które mogą ułatwić edukację dziecka.

  • Zaangażowanie – edukator domowy musi być zaangażowany w proces nauczania i rozwój dziecka. Powinien dbać o przygotowanie materiałów, planowanie nauki i poszukiwanie nowych interesujących sposobów na przekazywanie wiedzy.
  • Umiejętność organizacji – w edukacji domowej dobra organizacja czasu to podstawa. Plan nauki powinien być ułożony w taki sposób, by dziecko miało czas nie tylko na zdobywanie wiedzy, ale i na rozwijanie swoich pasji oraz budowanie relacji.
  • Empatia i wrażliwość – zrozumienie potrzeb dziecka pomaga w tworzeniu wspierającego środowiska, które sprzyja uczeniu się.
  • Cierpliwość – czasami nauczanie w domu wymaga cierpliwości, szczególnie w sytuacjach, gdy dziecko ma trudności z przyswajaniem nowych informacji lub potrzebuje więcej czasu na zrozumienie materiału.
  • Motywacja do nauki – edukator domowy powinien rozbudzać w dziecku ciekawość i miłość do nauki. Warto znaleźć takie metody nauczania, które zmotywują dziecko i sprawią, że zdobywanie wiedzy będzie dla niego przyjemnością.

Baner Szkoła Podstawowa

Jak zostać edukatorem domowym?

Aby dziecko rozpoczęło edukację domową, trzeba przede wszystkim złożyć odpowiednie dokumenty do szkoły, do której chcesz formalnie zapisać swoje dziecko:

  1. Wniosek o zezwolenie na edukację domową.
  2. Oświadczenie,w którym napiszesz, że zapewnisz dziecku warunki, które umożliwią mu realizację podstawy programowej na tym etapie kształcenia.
  3. Zobowiązanie, w którym potwierdzisz, że Twoje dziecko przystąpi do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.

W Centrum Nauczania Domowego nie musisz samodzielnie przygotowywać tych dokumentów. Wystarczy, że wypełnisz formularz rekrutacyjny, wybierzesz interesującą Cię szkołę z listy współpracujących z nami placówek, a następnie uzupełnisz informacje w kwestionariuszu kandydata. Na tej podstawie przygotujemy niezbędne dokumenty, które prześlemy Ci na podany adres mailowy. Musisz je wydrukować, podpisać i dostarczyć osobiście lub pocztą do wybranej szkoły. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez dyrektora, Twoje dziecko może rozpocząć naukę w edukacji domowej. Otrzyma też bezpłatny dostęp do naszej platformy edukacyjnej.

Nauka w Centrum Nauczania Domowego jest niezwykle przyjemna i efektywna. Uczniowie mają dostęp do interaktywnych ćwiczeń, gier oraz nagrań audio i wideo. Mogą też korzystać z kolorowych kart pracy do druku. Na platformie cyklicznie odbywają się również zajęcia online z nauczycielami, podczas których powtarzany jest materiał z danego tygodnia. Ponadto dziecko może brać udział w spotkaniach online z rówieśnikami.

Chcesz, by Twoje dziecko uczyło się w trybie edukacji domowej? Weź udział w rekrutacji do Centrum Nauczania Domowego, a odezwiemy się do Ciebie i opowiemy, jak wygląda u nas nauka.

Bibliografia:

  • Gov.pl, Uzyskaj zgodę na edukację domową, <https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-zgode-na-edukacje-domowa> [dostęp: 24.04.2024]
Przeczytaj także