Co to jest diagnoza w szkole? Definicja

Diagnoza w szkole jest przeprowadzana w celu zweryfikowania umiejętności edukacyjnych ucznia oraz zdolności do odnajdywania się w środowisku szkolnym. Jest to ważne narzędzie, które pomaga nauczycielom i rodzicom zrozumieć indywidualne potrzeby uczniów oraz opracować strategie, które pomogą mu w osiągnięciu sukcesu w nauce.

Diagnoza pozwala zidentyfikować obszary, które sprawiają uczniowi trudności. Uzyskane informacje mogą wskazać np. na problemy w czytaniu, pisaniu czy liczeniu. Z drugiej strony diagnoza umożliwia odkrycie talentów dziecka, co może pomóc rodzicom odpowiednio wspierać jego rozwój.

Opracowano na podstawie:

Krysa R., 2022, Diagnoza w szkole – co to jest, czy jest konieczna?, <https://www.mamazone.pl/uczen/diagnoza-w-szkole-co-to-jest-czy-jest-konieczna/> [dostęp: 19.04.2024]