Zajęcia pozalekcyjne – co to jest? Definicja

Zajęcia pozalekcyjne to dodatkowe aktywności edukacyjne organizowane poza lekcjami szkolnymi, które nie są częścią obowiązkowego programu szkolnego. Można wyróżnić różne typy zajęć pozalekcyjnych, takie jak przygotowanie do egzaminów, zdobywanie dodatkowej wiedzy w interesujących ucznia obszarach czy nauka języków obcych.

Celem zajęć pozalekcyjnych jest rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów, a także promowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego. Są one doskonałą okazją do pogłębiania relacji między uczniami a nauczycielami. Dają także przestrzeń na rozwiązywanie problemów, z którymi uczniowie nie mogą sobie poradzić.

Opracowano na podstawie:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe