Co to jest egzamin klasyfikacyjny? Definicja

Egzamin klasyfikacyjny to egzamin, do którego przystępują uczniowie w edukacji domowej po każdym zakończonym roku nauki. Jest on potwierdzeniem, że uczeń przyswoił materiał z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego

Zdanie egzaminów klasyfikacyjnych jest warunkiem uzyskania promocji do kolejnej klasy i otrzymania świadectwa. Obejmują one wszystkie przedmioty obowiązkowe. Dzieci nie zdają egzaminu z religii, etyki, muzyki, plastyki, techniki i WF-u. Nie otrzymują również oceny z zachowania.

Egzaminy klasyfikacyjne uczeń zdaje w szkole, do której jest formalnie zapisany. Ich terminy ustalane są wspólnie z rodzicem. Można je pisać także blokowo, czyli część przedmiotów zdać w jednym terminie, a pozostałą część w drugim.

Opracowano na podstawie:

Balana M., 2022, Jak wyglądają egzaminy w edukacji domowej? <https://domowi.edu.pl/blog/jak-wygladaja-egzaminy-w-edukacji-domowej/> [dostęp 19.04.2024]