Etap edukacyjny – co to jest? Definicja

Etap edukacyjny to określony stopień w systemie edukacyjnym, obejmujący konkretne lata nauki lub poziom kształcenia, który charakteryzuje się określonymi celami dydaktycznymi, programem nauczania i oczekiwanymi umiejętnościami uczniów. Każdy etap edukacyjny prowadzi do osiągnięcia określonych kompetencji oraz przygotowania do kolejnych etapów nauki. 

Obowiązkowymi etapami są ostatni rok edukacji przedszkolnej oraz 8 lat szkoły podstawowej. Uczniowie w Polsce mogą uczyć się w szkole lub na edukacji domowej. Dyrektor może wyrazić zgodę na nauczanie domowe w danym roku szkolnym oraz na wybrany etap edukacyjny:

  • I etap edukacyjny (klasy I–III) – edukacja wczesnoszkolna, kształcenie zintegrowane,
  • II etap edukacyjny (klasy IV–VIII) – nauczanie przedmiotowe,
  • III etap – szkoła ponadpodstawowa.

Opracowano na podstawie:

Eurydice, 2023. Struktura systemu edukacji, <https://eurydice.org.pl/system-edukacji-w-polsce/krotka-informacja-o-polskim-systemie-edukacji> [07.12.2023]