Egzamin ósmoklasisty w edukacji domowej nie różni się niczym od egzaminu pisanego przez uczniów stacjonarnych. Egzamin ósmoklasisty to egzamin zewnętrzny, co oznacza, że szkoła, do której uczeń formalnie jest zapisany, przeprowadza go zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy i każdy uczeń musi do niego przystąpić, by ukończyć szkołę. Jest on przeprowadzany z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego (angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, hiszpańskiego lub włoskiego).

Opracowano na podstawie:

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Egzamin ósmoklasisty, https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/o-egzaminie/, [dostęp: 06.11.2023]