Szkoła podstawowa – co to jest? Definicja

Szkoła podstawowa to pierwszy etap formalnej edukacji, który w większości krajów jest obowiązkowy. W Polsce do szkoły podstawowej chodzą uczniowie od 7. do 15. roku życia. Ten etap edukacji obejmuje 8 klas podzielonych podzielonych na 2 etapy: klasy 1-3 (edukacja wczesnoszkolna) oraz klasy 4-8. 

W edukacji wczesnoszkolnej dzieci uczą się z zakresu języka polskiego, matematyki czy przyrody – nie ma jednak podziału na przedmioty. Całą wiedzę przekazuje jeden nauczyciel, który jednocześnie pełni funkcję wychowawcy. Dopiero w kolejnych klasach pojawiają się konkretne przedmioty szkolne, takie jak m.in. biologia, chemia, historia, informatyka, plastyka, technika i wiele innych.

Szkoła podstawowa kończy się napisaniem ogólnokrajowego egzaminu ósmoklasisty. Po ukończeniu szkoły uczeń zyskuje wykształcenie podstawowe.

Opracowano na podstawie:

Konczal M., 2023, Przedmioty w szkole podstawowej. Wykaz i wymiar godzin w klasach 1-3 oraz 4-8. To warto wiedzieć przed rozpoczęciem drugiego semestru, <https://strefaedukacji.pl/przedmioty-w-szkole-podstawowej-wykaz-i-wymiar-godzin-w-klasach-13-oraz-48-to-warto-wiedziec-przed-rozpoczeciem-drugiego/ar/c5-16697711> [dostęp 07.12.2023]