Etyka w edukacji domowej nie jest przedmiotem obowiązkowym. Dzieci będące w nauczaniu domowym nie zdają egzaminu z tego przedmiotu i nie otrzymują oceny na świadectwie. Podobnie jest w przypadku techniki, religii, WF-u, muzyki czy plastyki. Dzieci w edukacji domowej nie otrzymują również oceny z zachowania.

Mimo tego, że etyka nie jest przedmiotem obowiązkowym w edukacji domowej, rodzice mogą uczyć jej swojego dziecka poprzez rozmowy i pokazywanie dobrego przykładu. Dzięki temu dziecko może nauczyć się wrażliwości, otwartości na innych oraz szacunku do drugiego człowieka.

Opracowano na podstawie:

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000373/O/D20190373.pdf, [dostęp: 06.11.2023]