Subwencja oświatowa – co to jest? Definicja

Subwencja oświatowa to najważniejsze źródło finansowania dla szkół i placówek edukacyjnych w Polsce. Otrzymują ją jednostki samorządowe z budżetu państwa, a jej wysokość rozdzielana jest na podstawie algorytmu. Kwota subwencji może być uzależniona od różnych czynników, takich jak liczba uczniów, typ placówki czy też specjalne potrzeby edukacyjne uczniów.

Subwencja oświatowa ma na celu zapewnienie odpowiednich środków finansowych jednostkom edukacyjnym, aby umożliwić im efektywne funkcjonowanie i świadczenie usług edukacyjnych. Środki z subwencji oświatowej są przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem działań edukacyjnych, płacą dla nauczycieli, utrzymaniem budynków szkolnych, zakupem podręczników, środków dydaktycznych itp.

Subwencja oświatowa jest przyznawana również na uczniów w edukacji domowej. Aktualnie podczas jej przyznawania wykorzystuje się trzy mnożniki – 0,8 oraz 0,4 i 0,2 – w zależności od liczby uczniów spełniających obowiązek szkolny poza szkołą.

Opracowano na podstawie:

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

Łącka A., 2023, Zmiany w zakresie subwencji na uczniów spełniających obowiązek szkolny poza szkołą, <https://domowa.edu.pl/zmiany-w-zakresie-subwencji-na-uczniow-spelniajacych-obowiazek-szkolny-poza-szkola/? [dostęp 08.12.2023]