Indywidualny tok nauczania – co to jest? Definicja

Indywidualny tok nauczania to forma kształcenia przeznaczona dla dzieci, które z powodów np. zdrowotnych nie mogą uczęszczać do szkoły stacjonarnej. Szkoła, do której dziecko jest zapisane organizuje taki tryb nauczania dla ucznia, nauczyciele przychodzą do dziecka i realizują z nim program nauczania w jego domu.

Edukacja domowa z kolei to spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą. Dziecko uczy się w domu, a rodzic jest jego nauczycielem. Mimo nauczania domowego, dziecko jest formalnie zapisane do szkoły. Otrzymuje legitymację szkolną i ma prawo uczestniczyć w dodatkowych zajęciach organizowanych przez szkołę. Pod koniec roku szkolnego dziecko musi podejść do egzaminów klasyfikacyjnych.

Opracowano na podstawie:

M. Konczal, Nauczanie indywidualne to nie edukacja domowa. Czym jest taka forma nauki i kto może z niej skorzystać? Tak wygląda nauczanie indywidualne, https://strefaedukacji.pl/nauczanie-indywidualne-to-nie-edukacja-domowa-czym-jest-taka-forma-nauki-i-kto-moze-z-niej-skorzystac-tak-wyglada-nauczanie/ar/c5-16462869, [dostęp: 06.11.2023]