Szkoła – co to jest? Definicja

Szkoła to instytucja oświatowo-wychowawcza, która zajmuje się kształceniem oraz wychowywaniem dzieci i młodzieży. Jako szkołę określa się również budynek będący siedzibą tej instytucji. Placówka ta może być publiczna lub niepubliczna.

W Polsce wyróżnia się kilka rodzajów szkół. Szkoła podstawowa jest obowiązkowym etapem edukacji i obejmuje 8 klas. Po zdaniu egzaminów ósmoklasisty uczniowie mogą iść do szkoły ponadpodstawowej – czteroletniego liceum, pięcioletniego technikum, do szkoły trzyletniej branżowej I stopnia, po której można iść do dwuletniej szkoły branżowej II stopnia. Wśród szkół ponadpodstawowych są też szkoły specjalne i szkoły artystyczne. Po ukończeniu szkoły ponadpodstawowej uczniowie mogą kontynuować naukę w szkole policealnej lub w szkole wyższej.

Opracowano na podstawie:

Partyk A., 2023, O statusie prawnym szkoły przesądza ustawa, <https://www.prawo.pl/oswiata/status-prawny-szkoly,121073.html> [dostęp 07.12.2023]