Język obcy w edukacji domowej jest przedmiotem obowiązkowym, z którego uczeń musi zdać egzamin klasyfikacyjny. Ocena z tego przedmiotu jest uwzględniana na świadectwie. Zgodnie z polską podstawą programową na I etapie edukacyjnym (klasy I-III szkoły podstawowej) każdy uczeń ma obowiązek uczyć się jednego języka obcego nowożytnego. Na II etapie edukacyjnym (klasy IV-VIII szkoły podstawowej) uczeń musi uczyć się dwóch języków obcych nowożytnych.

Uczeń w edukacji domowej musi uczyć się języka, który obowiązuje w szkole, do której jest formalnie zapisany. Zazwyczaj pierwszym językiem nowożytnym jest angielski, z kolei drugi zależy od oferty szkoły.

Opracowano na podstawie:

Podstawa Programowa, Język obcy nowożytny szkoła podstawowa IV – VIII, https://podstawaprogramowa.pl/Szkola-podstawowa-IV-VIII/Jezyk-obcy-nowozytny, [dostęp: 06.11.2023]