Ocena roczna – co to jest? Definicja

Ocena roczna to ocena stanowiąca podsumowanie osiągnięć edukacyjnych ucznia w całym roku szkolnym. Ma ona na celu zobrazowanie ogólnego postępu ucznia oraz poziomu przyswajanej wiedzy i umiejętności w danym przedmiocie.

Nauczyciele wystawiają oceny roczne w czerwcu. Następnie przedstawiają je na radzie klasyfikacyjnej, która zwykle wypada około dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego. Miesiąc przed wystawieniem ocen rocznych wystawiane są oceny proponowane, dzięki czemu uczniowie mają czas na poprawienie wyników. Nauczyciele muszą też powiadomić wcześniej uczniów o zagrożeniu oceną niedostateczną.

Opracowano na podstawie:

Kazanecki T., 2023, Do kiedy wystawiają oceny w szkole? Czy trzeba chodzić potem do szkoły? Zakończenie roku i wakacje wkrótce!, <https://strefaedukacji.pl/do-kiedy-wystawiaja-oceny-w-szkole-czy-trzeba-chodzic-potem-do-szkoly-zakonczenie-roku-i-wakacje-wkrotce/ar/c5-16414955> [dostęp 07.12.2023]