Rejonizacja – co to jest? Definicja

Rejonizacja w edukacji domowej aktualnie nie obowiązuje. Wedle Prawa Oświatowego uczeń może wybrać dowolną szkołę na terenie całego kraju, do której będzie formalnie zapisany. Nie ma rejonizacji, która nakazywałaby uczniowi być zapisanym do szkoły w swoim województwie. 

Obawy, że rejonizacja zostanie wprowadzona, pojawiły się w związku z tzw. ustawą Lex Czarnek, która miała na celu zmianę zasad korzystania z edukacji domowej. Ostatecznie została ona jednak zawetowana.

Opracowano na podstawie:

Strefa Edukacji, B. Wesoła, Edukacja domowa. Jednak wróci rejonizacja? „Chcemy ograniczyć obchodzenie obowiązku szkolnego”, https://strefaedukacji.pl/edukacja-domowa-jednak-wroci-rejonizacja-chcemy-ograniczyc-obchodzenie-obowiazku-szkolnego/ar/c5-17706387, [dostęp: 06.11.2023]