Liceum – co to jest? Definicja

Liceum to szkoła ponadpodstawowa, która ukierunkowana jest na przygotowanie do egzaminu maturalnego. Jego zdanie na odpowiednim poziomie daje szansę na dostanie się na studia wyższe. Po ukończeniu liceum uczeń otrzymuje świadectwo dojrzałości prezentujące wyniki egzaminów maturalnych.

W liceum ogólnokształcącym do wyboru są różne profile, które ściśle wiążą się z wyborem przedmiotów rozszerzonych w danej klasie. Zazwyczaj szkoły oferują takie profile jak:

  • matematyczno-fizyczny, 
  • matematyczno-informatyczny,
  • matematyczno-geograficzny,
  • biologiczno-chemiczny,
  • humanistyczny,
  • językowy.

Coraz częściej można się jednak spotkać z mniej typowymi profilami, np. programistycznym, ekonomicznym, dziennikarskim, psychologicznym, artystycznym czy aktorskim.

Opracowano na podstawie:

Oto Uczelnie, 2023. Jaki profil wybrać w liceum? Czym się kierować przy tak ważnej decyzji?, <https://www.otouczelnie.pl/news/1286/Jaki-profil-wybrac-w-liceum-Czym-sie-kierowac-przy-tak-waznej-decyzji> [dostęp 07.12.2023]