Poradnia psychologiczno-pedagogiczna – co to jest? Definicja

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne to publiczne placówki, które bezpłatnie udzielają specjalistycznej pomocy dzieciom i młodzieży. Do dyspozycji pacjentów są psychologowie, pedagodzy, a czasami także inni specjaliści, np. logopedzi.

Do zadań poradni psychologiczno-pedagogicznych należy diagnozowanie dzieci i młodzieży pod kątem różnych trudności i zaburzeń. To właśnie do tych placówek rodzic może się zgłosić, gdy podejrzewa u dziecka występowanie np. dysleksji, niepełnosprawności intelektualnej oraz zaburzeń, takich jak ADHD czy spektrum autyzmu. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne wydają także orzeczenia, w tym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidualnego nauczania czy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Obejmują pomocą zarówno dzieci, jak i rodziców oraz wspomagają nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem.

Opracowano na podstawie:

Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2023. Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, <https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/poradnictwo-psychologiczno-pedagogiczne> [dostęp 13.12.2023]