Matura – co to jest? Definicja

Matura to państwowy egzamin dla absolwentów szkoły średniej, który obejmuje materiał z podstawy programowej kształcenia ogólnego. Egzamin ten nie jest obowiązkowy, jednak jest niezbędny w przypadku, gdy uczeń chce mieć możliwość przystąpienia do rekrutacji na studia wyższe. Uczniowie w edukacji domowej również mogą przystąpić do matury – zdają ją w szkole, do której są formalnie zapisani.

Egzamin maturalny przeprowadzany jest przez Okręgowe Komisje Edukacyjne (OKE), natomiast harmonogram egzaminów ustalany jest przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (CKE).

Obecnie obowiązującą formułą egzaminu maturalnego jest Formuła 2023. Uczeń musi przystąpić do trzech przedmiotów obowiązkowych, czyli matematyki, języka polskiego i języka obcego w części pisemnej oraz ustnej i uzyskać z nich co najmniej 30% punktów. Musi też przystąpić do egzaminu na poziomie rozszerzonym z wybranego przedmiotu dodatkowego – w tym wypadku nie ma określonego progu zaliczenia, choć reguła ta prawdopodobnie zmieni się w kolejnych latach. Ponadto uczeń może zdawać od 1 do 5 przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym.

Opracowano na podstawie:

gov.pl, 2023. Egzamin maturalny w roku 2023 oraz 2024, <https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/egzamin-maturalny-w-roku-2023-oraz-2024> [dostęp 07.12.2023]