Nauka zdalna – co to jest? Definicja

Termin nauka zdalna pojawił się podczas pandemii Covid-19 i oznaczał formę nauki przeniesioną ze szkoły do internetu. Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie byli zmuszeni do nauczania zdalnego, do którego nikt wcześniej nie był przygotowany. Takiej nauce towarzyszyły godziny przed komputerem, wyzwania technologiczne i brak organizacji.

Czym nauka zdalna różni się od edukacji domowej? Edukacja domowa to pełna wolność w wyborze miejsca, czasu i narzędzi do nauki. Nie ma tu ławek, stresu ani nauki na siłę. Rodzic jest nauczycielem – edukatorem dla swojego dziecka. Sam wybiera narzędzia i materiały edukacyjne z jakich będzie korzystało jego dziecko: materiały elektroniczne, książki i filmy edukacyjne, e-platformy do nauki. Edukacja domowa to spersonalizowana forma kształcenia, dzięki której dziecko może rozwijać swoje zainteresowania oraz poświęcać czas na doskonalenie swoich pasji. 

Opracowano na podstawie:

K. Rygiel, Badania o nauczaniu zdalnym, https://www.nowaera.pl/szkola-srednia-bez-tajemnic/badania-o-nauczaniu-zdalnym, [dostęp: 06.11.2023]