Co to jest matura podstawowa? Definicja

Matura podstawowa składa się z obowiązkowych egzaminów z takich przedmiotów jak: język polski, język obcy nowożytny i matematyka. Aby zdać maturę, absolwenci szkoły muszą uzyskać co najmniej 30% z egzaminów na poziomie podstawowym. Ponadto muszą podejść do jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym oraz zdać na min. 30% egzaminy ustne.

Uczniowie w trybie edukacji domowej również mogą podejść do matury. Egzamin zdają w szkole, do której formalnie są zapisani.

Opracowano na podstawie:

Co zdawać na maturze w 2024 roku, <https://www.otouczelnie.pl/artykul/193/Co-zdawac-na-maturze-w-2024-roku> [dostęp: 19.04.2024]