Psycholog szkolny – kto to jest? Definicja

Psycholog szkolny to osoba, która zajmuje się wspieraniem uczniów i pomocą w radzeniu sobie z różnymi trudnościami. Pomaga też nauczycielom w zrozumieniu sytuacji ucznia oraz wypracowaniu najlepszego rozwiązania problemów. Rodzic również może zwrócić się o pomoc, kiedy nie radzi sobie z dzieckiem lub zauważa jego negatywne zachowania.

Aby móc wykonywać zawód psychologa szkolnego trzeba ukończyć studia magisterskie na kierunku psychologia oraz uzyskać tytuł magistra psychologii. W statucie szkoły określone są zadania wychowawczo-profilaktyczne dla psychologa. Wśród nich znajdują się m.in. takie zadania jak diagnoza potencjalnych możliwości ucznia, działania profilaktyczne w celu zapobiegania problemom oraz współpraca z rodzicami, nauczycielami i wychowawcami klas, a także Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną czy Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Opracowano na podstawie:

Kosiarz A., 2015, Zakres obowiązków psychologa i pedagoga szkolnego, <​​https://spczelin.szkolnastrona.pl/p,419,rola-i-zadania-psychologa-szkolnego> [dostęp 07.12.2023]