Plastyka w edukacji domowej nie jest przedmiotem obowiązkowym. Dzieci będące w nauczaniu domowym nie zdają egzaminu z tego przedmiotu i nie otrzymują oceny na świadectwie. Podobnie jest w przypadku techniki, religii, etyki, WF-u czy muzyki. Dzieci w edukacji domowej nie otrzymują również oceny z zachowania.

Niektórym rodzicom może jednak zależeć na ocenie z plastyki na świadectwie ze względu na to, że ich dziecko wiąże przyszłość ze światem artystycznym. W takiej sytuacji warto zwrócić się do dyrektora szkoły, do której formalnie zapisane jest dziecko, z prośbą o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego z tego przedmiotu.

Opracowano na podstawie:

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000373/O/D20190373.pdf, [dostęp: 06.11.2023]