Komisja Edukacji Narodowej – co to jest? Definicja

Komisja Edukacji Narodowej (KEN) to pierwsza w Polsce i Europie świecka władza oświatowa o charakterze współczesnego ministerstwa oświaty publicznej. Została ona powołana 14 października 1773 r. – i właśnie tego dnia obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej (znany również jako Dzień Nauczyciela).

Zadaniem tej instytucji było odbudowanie systemu oświaty w Rzeczypospolitej. Przede wszystkim zadbano o finansowanie szkół, na co przeznaczony został majątek po kasacie zakonu Jezuitów. Stworzono też jednolity system kształcenia na trzech poziomach – podstawowym, średnim i wyższym. Ponadto opracowano regulaminy szkolne oraz przygotowano nowe programy nauczania, a także wydano nowatorskie podręczniki szkolne. Choć reforma oświaty nie uratowała sytuacji Rzeczypospolitej, to jednak jej funkcjonowanie przyczyniło się do nowoczesnego, jak na tamte czasy, wykształcenia wielu Polaków.

Opracowano na podstawie:

Archiwum Główne Akt w Warszawie, 2023. Komisja Edukacji Narodowej, <https://agad.gov.pl/?page_id=946> [dostęp 13.12.2023]