Program nauczania – co to jest?

Program nauczania to kompleksowy i zorganizowany plan edukacyjny, który określa cele, treści, metody nauczania oraz ocenę postępów uczniów w ramach danego przedmiotu lub obszaru tematycznego. Powinien on uwzględniać potrzeby i możliwości uczniów, misję szkoły oraz filozofię nauczania i wychowania. Dokument ten powinien być spójny z programami nauczania innych przedmiotów. Kwestie dotyczące zawartości i dopuszczenia do użytku szkolnego programu nauczania reguluje rozporządzenie MEN.

Opracowano na podstawie:

Budzianowska K., 2019, Jak skonstruować program nauczania – krótki poradnik,  <https://edurada.pl/jak-skonstruowac-program-nauczania-krotki-poradnik-4/> [dostęp 07.12.2023]