Rada pedagogiczna – co to jest? Definicja

Rada pedagogiczna to wewnętrzny organ szkoły, który działa w szkołach podstawowych i średnich oraz w przedszkolach. Powinna ona funkcjonować we wszystkich szkołach z wyjątkiem tych, w których jest zatrudnionych mniej niż 3 nauczycieli. W radzie pedagogicznej zasiada dyrektor placówki, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły.

Do zadań rady pedagogicznej należą m.in. zatwierdzanie planów szkoły, ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli czy podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów oraz skreślania ich z listy. Uchwały są podejmowane większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.

Opracowano na podstawie:

Fidler M., 2023, Zadania i kompetencje rady pedagogicznej – kompendium wiedzy, <https://www.portaloswiatowy.pl/top-tematy/zadania-i-kompetencje-rady-pedagogicznej-kompendium-wiedzy-19359.html> [dostęp 14.12.2023]