Szkoła niepubliczna – co to jest? Definicja

Szkoła niepubliczna, zwana również szkołą prywatną, jest placówką, którą mogą założyć osoby fizyczne oraz prawne (fundacje, stowarzyszenia, spółki). Szkoły prywatne nie są finansowane ze środków publicznych, w związku z czym za zapisanie do nich dziecka pobierane są opłaty w formie czesnego. W szkołach niepublicznych nie obowiązuje zasada powszechnej dostępności, więc wymagania dotyczące rekrutacji są ustalane przez samą placówkę.

Szkoła niepubliczna może posiadać uprawnienia szkoły publicznej, o ile spełnia warunki określone w art. 14 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe. Uprawnienia te pozwalają szkole niepublicznej na wydawanie uczniom świadectw, dyplomów i innych druków szkolnych według wzorów określonych dla szkół publicznych.

Opracowano na podstawie:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe