Szkoła przyjazna edukacji domowej – co to jest? Definicja

Szkoła przyjazna edukacji domowej to szkoła wspierająca uczniów, którzy uczą się poza szkołą w trybie nauczania domowego. Oferuje swoją pomoc i chętnie rozwiewa pojawiające się wątpliwości. Ma też doświadczenie w prowadzeniu dzieci w edukacji domowej oraz zna i przestrzega związanych z tym przepisów. 

Szkoła przyjazna umożliwia dzieciom dostęp do pomocy naukowych – od podręczników po platformy edukacyjne. Pozwala też na uczestnictwo dzieci w zajęciach dodatkowych odbywających się w szkole. Razem z rodzicem ustala dogodne terminy egzaminów i pozwala na zdawanie ich blokowo, dzięki czemu uczeń może wygodnie rozłożyć naukę w trakcie roku szkolnego. Ponadto szkoła przyjazna dba o to, by egzaminy były przeprowadzone w miłej i bezstresowej atmosferze.

Opracowano na podstawie:

Jak znaleźć szkołę przyjazną edukacji domowej?, https://www.youtube.com/watch?v=sw9G2tSWgkQ, [dostęp: 06.11.2023]